Alumnus van de
Juridische Hogeschool

Ook als je oud-student oftewel alumnus bent, willen we graag weten hoe het met jou gaat. Om te zien hoe je carrière als hbo-jurist zich ontwikkelt en om jouw professionele advies te krijgen. Zo kunnen we de opleiding HBO-Rechten blijven optimaliseren.

Alumninetwerk

Meld je aan bij de alumnigroep op LinkedIn van de Juridische Hogeschool. 
Hierop plaatsen wij regelmatig vacatures voor hbo-juristen. Je vergroot ook je netwerk, kunt kennis delen en contact onderhouden met andere oud-studenten.
Ook blijf je op de hoogte van alumni-activiteiten van de Juridische Hogeschool, zoals het Juristenfestival en de uitreiking van de Afstudeerprijs.

Praktijkpartners

We gaan graag met alumni het 'praktijkpartnerschap' aan. Dat kan op verschillende manieren:

 • begeleiden van een stagiaire
 • optreden als gecommitteerde bij het afstuderen
 • gesprekspartner op het Hello You!-event
 • als gastdocent
 • als adviseur om de aansluiting met de praktijk verder te verbeteren
 • als opdrachtgever waarbij je echte casussen inbrengt en uitzet onder de studenten. Zo doen studenten praktijkervaring op en ontvang jij praktische antwoorden en frisse oplossingen voor je casus.

Wil jij praktijkpartner zijn voor de Juridische Hogeschool?

Afstudeerprijs

De Juridische Hogeschool reikt jaarlijks de Juridische Hogeschool-Afstudeerprijs uit. Een deskundige jury beoordeelt welke student de beste van de genomineerde scripties heeft geschreven. Het gaat daarbij om scripties uit het voorafgaande kalenderjaar.

Met de uitreiking van de afstudeerprijs stimuleert de Juridische Hogeschool studenten om te excelleren op het terrein van het recht. Aan de Juridische Hogeschool-afstudeerprijs is een bedrag van €1.000,- verbonden.
De jury bestaat uit drie deskundigen uit het juridische werkveld.

De afstudeeropdrachten vind je in onze digitale kiosk. Hier kun je afstudeeronderzoeken met bijbehorend beroepsproduct inzien en dowloaden. Ook dient het ter inspiratie voor de brede mogelijheden van een hbo-jurst in een organisatie.

Beoordeling

De jury kiest uit de genomineerden een winnaar en stelt een juryrapport samen. Daarin motiveert de jury haar keuze aan de hand van beoordelingscriteria. Criteria die bij de beoordeling van de afstudeeropdrachten een rol spelen, zijn:

 • relevantie voor het juridische werkveld in het algemeen en/of de afstudeerorganisatie in het bijzonder
 • creativiteit
 • authenticiteit
 • juridische diepgang
 • verantwoord gebruik van bronnen en methoden
 • kwaliteit van de analyse van het relevante rechtsgebied
 • kwaliteit van de analyse van de relevante praktijk
 • overtuigingskracht van de gebruikte argumentatie
 • consistentie van het betoog
 • het vermogen van de student om helder en bondig te formuleren in correct Nederlands

  Vacatures hbo-juristen

  Als startende of doorgewinterde professional op de arbeidsmarkt helpen wij je graag bij het vinden van dé perfecte baan! De arbeidsmarkt trekt de laatste jaren ontzettend aan. Werkgevers zijn steeds vaker en meer op zoek naar goede praktische ondernemende juristen die direct in hun organisatie aan de slag kunnen. Onze alumni werken bij uiteenlopende instellingen en bedrijven.
  Samen vormen we een netwerk waar heel veel vacatures voor hbo-juristen uit voortkomen, die wij graag met jullie delen!

  Momenteel zoekt

  Op LinkedIn vind je een groep van de Juridische Hogeschool waarin we vacatures delen van de organisaties uit ons netwerk.