CoE HTSM-project digital twins

9 februari 2023

In verschillende branches wordt steeds meer gebruik gemaakt van digital twins. Zo ook in de maakindustrie. Een digital twin is de digitale representatie van een fysieke zaak, zoals een machine. De fysieke twin bevat sensoren die data verzamelen. Deze data worden verstuurd naar de digital twin. Verandert de fysieke twin, dan verandert de digital twin mee. De digital twin staat dus continu in verbinding met de fysieke twin. De digital twin kan inzicht verschaffen in de werkelijke toestand van de fysieke twin. We noemen de digital twin dan een descriptive digital twin. Maar een digital twin kan ook voorspellingen doen, bijvoorbeeld ten aanzien van het antwoord op de vraag wanneer een machine onderhoud nodig heeft. We noemen de digital twin dan een predictive digital twin.

Binnen het Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (afgekort: CoE HTSM) van Fontys worden digital twins ontwikkeld ten behoeve van de maakindustrie. Digital twins bieden veel kansen voor de maakindustrie, maar leveren ook (juridische) risico’s op. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidsrisico’s en risico’s op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.

Om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken, wordt door het lectoraat Recht & Digitale Technologie in opdracht van het CoE HTSM een tool ontwikkeld aan de hand waarvan de juridische aandachtspunten rondom het gebruik van digital twins in de maakindustrie in kaart worden gebracht. De tool zal ook handvatten bieden waarmee de juridische risico’s zo veel mogelijk voorkomen c.q. beperkt kunnen worden. Daarbij ligt de focus op een tool die al in de ontwerpfase gebruikt kan worden door CoE HTSM onderzoekers die zich bezighouden met het ontwerpen van digital twins ten behoeve van de maakindustrie. Op die manier kan al in de ontwerpfase rekening worden gehouden met de relevante wet- en regelgeving.

Het onderzoek zal enerzijds bestaan uit een onderzoek van de praktijk rondom de reeds uitgevoerde en nog lopende onderzoeksprojecten binnen het CoE HTSM met betrekking tot digital twins. Op die manier kan in kaart worden gebracht wat voor soort producten er ontwikkeld worden met behulp van digital twins, wat de methodiek van digital twinning precies inhoudt en in hoeverre hier juridische risico’s aan kleven (en zo ja: welke dan?). Naast het praktijkonderzoek zal het onderzoek bestaan uit een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek, waarin de – op basis van het praktijkonderzoek vast te stellen – relevante wet- en regelgeving geanalyseerd wordt. Vanuit dit rechtsbronnen- en literatuuronderzoek wordt vervolgens een opzet voor de tool ontwikkeld.