Julien van Ostaaijen, lector

Sinds september 2019 ben ik als Lector Recht en Veiligheid verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys en daarmee aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Daarnaast ben ik als Universitair docent Bestuurskunde verbonden aan het Tilburg Institute of Governance van Tilburg University. Sinds 2003 ben ik in verschillende functies aan de universiteit verbonden en in 2010 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de opkomst en het functioneren van Leefbaar Rotterdam en het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Ik werkte ook als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor Democatie en Rechtsstaat en in verschillende functies bij gemeentes en lokale rekenkamers. In 2022 verscheen mijn boek 'Lokale democratie doorgelicht. Het functioneren van een onbegrepen bestuur' over het functioneren van de lokale democratie en het lokaal bestuur, mede aan de hand van de ‘waarden van goed bestuur’. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

Ron Ritzen, kenniskring

Ron Ritzen is kenniskringlid van het lectoraat Recht & Veiligheid. Hij werkt als senior-docent Bestuursrecht bij de Juridische Hogeschool.Ron deed doctoraalexamen in wijsbegeerte, rechten en pedagogiek. In de jaren 80 was hij freelance wetenschapsjournalist en schreef voor Intermediair, Elsevier en Trouw. Tevens was hij redacteur van het tijdschrift Filosofie. Hij was verbonden als docent aan verschillende hbo-instellingen en de Technische Universiteit Eindhoven. Rons expertise ligt op het raakvlak tussen (bestuursrechtelijke) handhaving, veiligheid, kennistekorten en ethiek. Zijn belangstelling gaat uit naar de wijze waarop deze aspecten in de praktijk met elkaar verknoopt zijn. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten, neem vrijblijvend contact op!

Overige kenniskringleden

Naast Ron zijn ook Liesbeth Collignon-van den Munckhof en Ellen van den Kieboom-Bolluyt lid van de kenniskring. Meer over hun achtergrond en expertise vind je op de website van het Expertisecentrum van Avans Hogeschool.