Julien van Ostaaijen, lector

Sinds september 2019 ben ik als Lector Recht en Veiligheid verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys en daarmee aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Daarnaast ben ik als Universitair docent Bestuurskunde verbonden aan het Tilburg Institute of Governance van Tilburg University. Sinds 2003 ben ik in verschillende functies aan de universiteit verbonden en in 2010 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de opkomst en het functioneren van Leefbaar Rotterdam en het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Ik werkte ook als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor Democatie en Rechtsstaat en in verschillende functies bij gemeentes en lokale rekenkamers. In 2022 verscheen mijn boek 'Lokale democratie doorgelicht. Het functioneren van een onbegrepen bestuur' over het functioneren van de lokale democratie en het lokaal bestuur, mede aan de hand van de ‘waarden van goed bestuur’. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

Jimmy Maan

Jimmy Maan is onderzoeker bij het lectoraat Ondermijning en het lectoraat Recht & Veiligheid. In deze lectoraten werkt hij binnen verschillende onderzoeksprojecten, waaronder onderzoek naar indicatoren van ondermijning op bedrijventerreinen, weerbaarheid van ondernemers en Robin-Hoodgedrag van wethouders. Na de studie criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hij met Van der Torre aan verschillende ondermijningsbeelden meegewerkt, waaronder Schiphol en het district Leiden-Bollenstreek. Verder deed Jimmy onderzoek naar Bibob-beleid in 5 gemeenten. En naar signalering van ondermijning, met name illegale prostitutie en arbeidsuitbuiting, bij afdeling Burgerzaken van gemeente Nijmegen. Ook onderzocht hij het ronselen van jongeren en jongvolwassenen in Tilburg en werkt hij mee aan drugsonderzoeken in Tilburg, Sittard-Geleen, Kerkrade en Roosendaal. Tevens was hij betrokken bij een onderzoek naar ondermijning op bedrijventerreinen in Rotterdam en Schiedam, en een onderzoek naar zorgfraude in Rotterdam. Als tutor Criminologie werkte hij bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit. Als onderzoeker werkte hij daar mee aan een onderzoek naar geëiste en opgelegde sancties bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit, in opdracht van Politie & Wetenschap. Als onderzoeker bij het kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam deed hij onderzoek naar criminele inmenging in het bedrijfsleven en naar morele weerbaarheid van verhuurmakelaars in relatie tot ondermijnende criminaliteit.

Sven Janssen

Sven Janssen is onderzoeker bij de lectoraten Ondermijning en Recht & Veiligheid. Daarnaast is hij docent bij de opleiding Social Work in ’s-Hertogenbosch. Sven studeerde Integrale Veiligheidskunde aan Avans in Breda. In 2021 studeerde hij af met een onderzoek naar indicatoren van ondermijnende criminaliteit in winkelgebieden, op basis van systeemdata bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Na zijn studie deed hij als analist bij de afdeling Veiligheid en Wijken van de gemeente Gouda ervaring op met binnengemeentelijke processen en de aanpak van complexe (ondermijnende) criminaliteitsproblematiek. Binnen de opleiding Social Work richt hij zich met name op het vak Praktijkgericht Onderzoek. Onderzoek Voor het lectoraat Ondermijning voert hij onderzoek uit naar de datagedreven aanpak van ondermijnende criminaliteit door gemeenten. Voor het lectoraat Recht & Veiligheid doet hij onderzoek naar het krachtenveld rondom wethouders en het Robin Hood-gedrag van wethouders.

Liesbeth Collignon-van den Munckhof

Liesbeth Collignon-van den Munckhof is kenniskringlid van het lectoraat Recht & Veiligheid. Daarnaast is ze docent bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement bij Avans Hogeschool. Liesbeth studeerde Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Na haar studie startte ze als docent en onderzoeker aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB, UvT). Na enkele jaren aan de TSPB besloot ze de bestuurskunde vanuit de praktijk verder te gaan verkennen. Voordat ze in 2019 bij Avans Hogeschool aan de slag ging, werkte Liesbeth ruim 10 jaar als adviseur, projectleider, programmacoördinator en onderzoeker. Dit werk deed ze bij gemeenten, adviesbureaus, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en diverse samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau.

Thom Snaphaan

Onderzoek In het verleden werkte Thom mee aan verschillende (praktijkgerichte) onderzoeken in België. Zo voerde hij onderzoek uit naar buurtinformatienetwerken, waar hij ook een webinar over gaf en een boek over schreef. Zijn promotieonderzoek, met als werktitel ‘Enviromental criminology in the big data era: Exploring the empirical opportunities and prospects’, startte hij in 2018 en rondt hij naar verwachting in 2023 af. Tijdens zijn werk als criminoloog bij het Openbaar Ministerie ontwikkelde hij samen met collega’s een analytische methodiek om kennis over de financiële aspecten van (winstgedreven) criminaliteit systematisch in kaart te brengen en te borgen: financial crime scripting (waarover in 2023 een boek verschijnt).

Paulien Jonkman

Paulien Jonkman is docent-onderzoeker bij het lectoraat Recht & Veiligheid. Daarnaast is ze docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde bij Avans Hogeschool. Ze doceert onder meer de vakken Bestuurskunde en Recht. Loopbaan Paulien studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en is daarna gaan werken bij een kleine gemeente onder de rook van Amsterdam. Gestart bij de afdeling handhaving, doorgestroomd naar de crisisbeheersing en de laatste jaren als bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gewerkt

Marcel Baijens

Loopbaan Marcel is bestuurskundige en is in uiteenlopende functies werkzaam geweest bij 7 gemeenten en een onderwijsbureau. Sinds 1 januari 2022 werkt Marcel fulltime bij Avans Hogeschool. Daarnaast is hij als freelance docent actief voor Bestuursacademie Nederland en gecommitteerde voor de Juridische Hogeschool Fontys & Avans. Hij kijkt graag over grenzen heen en wil niet in hokjes denken. Dat komt mede tot uiting in zijn brede inzetbaarheid als docent en zijn brede werkervaring. Zo is hij in het verleden werkzaam geweest als afdelingshoofd, secretaris rekenkamercommissie, beleidsmedewerker, seniorjurist, trouwambtenaar en raadsgriffier. Expertise De expertise van Marcel ligt met name op het gebied van bestuurskunde, algemeen bestuursrecht, lokaal bestuur en lokale democratie en politiek.