Stage


Een stagiair van de JHS kan op elementair niveau deelnemen aan de juridisch georiënteerde bedrijfsactiviteiten van een organisatie. Daarnaast kan hij of zij bijdragen aan deze activiteiten. Met het oog op deze productiviteit kan een stageverlener een passende vergoeding overeenkomen met de stagiair.Competenties en leerdoelen De stagiair bereikt competenties en persoonlijke leerdoelen door de volgende hoofdactiviteiten:

  • het verrichten van dagelijkse werkzaamheden van juridische of juridisch gerelateerde aard;

  • het uitvoeren van een specifieke stage-opdracht;

  • het reflecteren op persoonlijk gedrag en gevoel, ook met mede-stagiairs;

  • het uitvoeren van de door de Juridische Hogeschool opgedragen taken.

Wanneer een student op stage gaat, beheerst deze de competenties van de hbo-jurist waarop het curriculum van de Juridische Hogeschool is gebaseerd.