Lectoraat Recht en Veiligheid

Veiligheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het lectoraat Recht en Veiligheid richt zich op het versterken van de rechtskundige weerbaarheid van professionals. Het lectoraat maakt samen met vijf andere lectoraten deel uit van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Deze zes lectoraten belichten veiligheidsvraagstukken vanuit hun eigen perspectief. Verbindende thema's zijn 'Werken aan weerbaarheid' en 'De professional centraal'.

Doelen

Het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de stad, dorp en organisatie is belangrijk. Het centrale thema van het lectoraat Recht en Veiligheid is het versterken van de rechtskundige weerbaarheid van professionals.
Denk daarbij aan onderwerpen als verstoring van de openbare orde, overlast en verloedering, leefbaarheid, wijkontwerp en -beheer, criminaliteit, crisibeheersing en publiek-private samenwerking. De focus ligt daarbij op een proactieve inzet van het bestuursrecht ter voorkoming van problemen en geschillen in dit veiligheidsdomein.
Het lectoraat ontwikkelt kennis via onderzoek om de handelingsbekwaamheid en weerbaarheid van de (aanstaande) professional te vergroten.

Lectorale rede

Op 27 mei 2021 heeft Julien van Ostaaijen zijn lectorale rede uitgesproken. In het lectoraat staat de vraag centraal hoe een veiligere samenleving binnen de democratische rechtsstaat verwezenlijkt kan worden. De focus daarbij is op het decentrale niveau en de spanning tussen democratie, rechtsstaat en het gebruik van regels. Daarnaast is er in het lectoraat bijzondere aandacht voor de ‘Robin Hoods’ van de rechtsstaat: inwoners, maar ook ambtenaren en bestuurders die regels oprekken of overtreden voor een nobel doel. Hoe ga je als ambtelijk professional om met Robin Hood gedrag van inwoners (en bestuurders)? En hoe creatief mag je eigenlijk zelf met regels zijn om maatschappelijke doelen te bereiken? De rede 'Robin hood en de rechtsstaat' is beschikbaar als ebook en ook terug te kijken:

Wat kan het lectoraat voor jou betekenen?

Het lectoraat Recht en Veiligheid bouwt voort op eerder onderzoek dat Julien uitvoerde op het gebied van lokaal bestuur, lokale instituties en burgerparticipatie. Julien ontwikkelt vooral ook nieuw onderzoek gebaseerd op de behoeften uit de praktijk en het onderwijs.

Julien van Ostaaijen, lector

De kenniskring van het lectoraat bestaat uit: Ron Ritzen, docent van de Juridische Hogeschool, en uit Liesbeth Collignon-van den Munckhof en Ellen van den Kieboom-Bolluyt.

Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Veiligheid als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.