Lectoraat Recht en Veiligheid

Het lectoraat Recht & Veiligheid voert praktijkgericht onderzoek uit voor een veilige samenleving. Dat is een samenleving waar inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders weerbaar en veerkrachtig zijn en garant staan voor een rechtvaardige en democratische rechtsstaat.

Het lectoraat maakt samen met vijf andere lectoraten deel uit van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Deze zes lectoraten belichten veiligheidsvraagstukken vanuit hun eigen perspectief. Gezamenlijk dragen deze thema’s en alle activiteiten bij aan de vorming van weerbare en veerkrachtige inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders. En daarmee aan een veilige samenleving.

Doelen

Het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de stad, dorp en organisatie is belangrijk. Het centrale thema van het lectoraat Recht en Veiligheid is het versterken van de rechtskundige weerbaarheid van professionals.
Denk daarbij aan onderwerpen als verstoring van de openbare orde, overlast en verloedering, leefbaarheid, wijkontwerp en -beheer, criminaliteit, crisibeheersing en publiek-private samenwerking. De focus ligt daarbij op een proactieve inzet van het bestuursrecht ter voorkoming van problemen en geschillen in dit veiligheidsdomein.
Het lectoraat ontwikkelt kennis via onderzoek om de handelingsbekwaamheid en weerbaarheid van de (aanstaande) professional te vergroten.

Lectorale rede

Op 27 mei 2021 heeft Julien van Ostaaijen zijn lectorale rede uitgesproken. In het lectoraat staat de vraag centraal hoe een veiligere samenleving binnen de democratische rechtsstaat verwezenlijkt kan worden. De focus daarbij is op het decentrale niveau en de spanning tussen democratie, rechtsstaat en het gebruik van regels. Daarnaast is er in het lectoraat bijzondere aandacht voor de ‘Robin Hoods’ van de rechtsstaat: inwoners, maar ook ambtenaren en bestuurders die regels oprekken of overtreden voor een nobel doel. Hoe ga je als ambtelijk professional om met Robin Hood gedrag van inwoners (en bestuurders)? En hoe creatief mag je eigenlijk zelf met regels zijn om maatschappelijke doelen te bereiken? De rede 'Robin hood en de rechtsstaat' is beschikbaar als ebook en ook terug te kijken:

Wat kan het lectoraat voor jou betekenen?

Het lectoraat Recht en Veiligheid bouwt voort op eerder onderzoek dat Julien uitvoerde op het gebied van lokaal bestuur, lokale instituties en burgerparticipatie. Julien ontwikkelt vooral ook nieuw onderzoek gebaseerd op de behoeften uit de praktijk en het onderwijs.

Samenwerking

Ons praktijkgericht onderzoek richt zich op het ontwikkelen van kennis en producten voor professionals, ambtenaren en bestuurders werkzaam op lokaal niveau. We werken graag en veelvuldig samen met partners zoals de Wethoudersvereniging, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, verschillende universiteiten en het programma Loyale Tegenspraak.

Ook andere organisaties zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven of maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd met ons in gesprek te gaan over samenwerking. De vorm daarvan kan zeer uiteenlopend zijn, van het uitvoeren van onderzoek tot het organiseren van (leer)bijeenkomsten en van het publiceren van vak-artikelen tot deelname aan een adviesraad.

Julien van Ostaaijen, lector

De kenniskring van het lectoraat bestaat uit: Liesbeth Collignon-van den Munckhof, Jimmy Maan, Sven Janssen, Thom Snaaphaan, Paulien Jonkman, Marcel Baijens en docent Ron Ritzen.

Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Veiligheid als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

Gepubliceerde artikelen:

  • Van Ostaaijen, J., Collignon, L., & Eski, S. (2023). Het initiatief uit handen. Waarom de grootste lokale politieke partij niet altijd in het college belandt en wat partijen daaraan kunnen doen. Bestuurswetenschappen, 77(1), 55-74.
  • Van Ostaaijen, J., Van den Kieboom-Bolluyt, E., & Ritzen, R. (2023). Openbare orde en veiligheid in het college van burgemeester en wethouders. De rol van de ‘wethouder veiligheid’. Tijdschrift voor Veiligheid.