Projecten

Onderzoeksonderwerpen op het gebied van recht en digitale technologie zijn zeer divers, en bieden zowel voor organisaties als voor studenten tal van interessante mogelijkheden. Waar moet je dan aan denken? Misschien kun je zo niks noemen en onbekend maakt onbemind, maar zo onbekend zijn die onderwerpen niet want iedereen maakt in het dagelijks leven gebruik van digitale technologie. Denk maar aan online shoppen, social media-apps of slimme apparaten. Hierop zijn allerlei rechtsregels van toepassing. Juridische kwesties zoals privacyvraagstukken bij het gebruik van social media, cookies op websites of aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot robots of zelfrijdende auto’s zijn enkele concrete voorbeelden, maar ook bijvoorbeeld DNA-databanken en Artificial Intelligence roepen allerlei interessante juridische vragen op.

KIEM-Project Zorgrobots

Een zorgrobot ondersteunt de zelfregie van thuiswonende ouderen waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun leven zo lang mogelijk zelf blijven voeren. Een onderzoeksproject met als doel om te komen tot een protocol rondom de inzet van zorgrobots.

PGO en minderjarigen

Omdat in een PGO gevoelige persoonsgegevens - zoals medische gegevens - opgeslagen en gedeeld kunnen worden, is het belangrijk om in beeld te hebben aan welke juridische regels een PGO moet voldoen wanneer een PGO wordt gebruikt door een minderjarige.

Drones

In de huidige tijd zie je steeds vaker drones in de lucht vliegen. Er zijn steeds meer particulieren die een drone hebben om hobbymatig mee te vliegen, maar ook bedrijfsmatig worden drones steeds meer gebruikt.

Legal Tech Alliantie

Je hoort de term steeds vaker: Legal Tech. Maar wat is Legal Tech eigenlijk en wat is de invloed op het onderwijs en het werk van de (hbo)-jurist? In dit artikel leggen we het je uit.

Project RIGS

Binnen het onderzoeksproject RIGS (een Robot Is Geen Superverspreider) wordt door studenten van de opleidingen Mechantronica en ICT van Fontys een robot ontwikkeld ten behoeve van horecaondernemingen, die kan worden ingezet om eten en drinken te brengen naar de gasten. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de producent van deze robot?

SPRONG FAST project

Vanuit het lectoraat Recht & Digitale Technologie gaan we de regels van de verschillende relevante rechtsgebieden rondom emissieloze, autonome voertuigen onderzoeken.

Onderzoek EU-wetsvoorstel AI-verordening

AI kan veel voordelen opleveren, maar de toepassing van AI brengt ook risico’s en uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het terrein van grondrechten die in het geding kunnen komen.

Zelfrijdende auto's

De laatste jaren zijn (deels) zelfrijdende voertuigen in opkomst. De provincie Gelderland heeft – samen met een aantal partners – in november en december 2016 bijvoorbeeld zelfrijdende bussen ingezet.

CoE HTSM-project digital twins

Een digital twin is de digitale representatie van een fysieke zaak, zoals een machine. De fysieke twin bevat sensoren die data verzamelen. Digital twins bieden veel kansen voor de maakindustrie, maar leveren ook (juridische) risico’s op.

Castlab Proeftuin: digital supply on demand

Over digital twinning, namaakproducten, aansprakelijkheidsrisico’s en intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten).

Fontys Minor AI for Society

De minor AI for Society is een interdisciplinaire minor waar studenten aan de slag gaan met kunstmatige intelligentie (ofwel artificiële intelligentie of AI). Deze minor bereidt studenten voor op een toekomst met AI, waarin ze niet alleen de AI-taal leren spreken, maar deze ook kunnen toepassen in het eigen vakgebied.

Mini-colleges

Cyberpesten

Lector Colette Cuijpers geeft een mini-college over cyberpesten, de gevolgen daarvan voor onze samenleving en of de wet ons wel genoeg beschermt tegen cyberpesten.