Gecommitteerde

Gecommitteerden beoordelen mede de afstudeeropdracht: een juridisch relevant onderzoek met daarbij een bruikbaar beroepsproduct voor de organisatie waar de student zijn afstudeerstage heeft gedaan. Na inlevering van de afstudeeropdracht volgt de beoordeling door de begeleidende docenten en de gecommitteerde.

Twee tot drie weken later vindt een afstudeerzitting met de student plaats. Hierbij treedt de gecommitteerde op als onafhankelijke deskundige uit het werkveld. Hij stelt de afstudeerder vragen over de praktische relevantie van het onderzoek. De benodigde expertise is afhankelijk van het onderwerp dat de student kiest.

Wil jij of een van jouw collega’s optreden als gecommitteerde, dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met Lonneke Broers088-5256300, praktijkcoördinator.