Minor

Met een minor geef je je studie een eigen gezicht. Je kunt je beroepsperspectieven ermee verbreden of jezelf juist specialiseren. Je kunt kiezen voor een verbredende minor of voor een verdiepende, juridische minor. Ook minors buiten de Juridische Hogeschool en in het buitenland zijn mogelijk. Een minor bestaat uit 30 studiepunten, verdeeld over twee blokken.

Minor juridisch advies

Deze minor leidt je op voor een juridische adviesfunctie. Je voert gesprekken, behandelt en bouwt dossiers op, geeft mondeling en schriftelijk advies en staat je klant bij.

Minor recht & digitale innovatie

We bankieren en daten met onze telefoon. Onze koelkast kan zelf de melk bij de supermarkt bestellen. We dienen bezwaren en verzoekschriften in via de digitale weg. Ondertussen weten Facebook en Google meer van ons dan wij zelf. Het is belangrijk om als jurist te weten hoe deze bedrijven werken en met welke contracten ze werken.

Minor recht & veiligheid

In de minor recht & veiligheid staan verschillende veiligheidsonderwerpen centraal. Je gaat aan de slag met echte opdrachten en leert hoe je criminaliteit en verstoringen van de openbare orde op effectieve wijze kunt aanpakken.

Minor bedrijfsjurist

Deze minor is bedoeld voor studenten die interesse hebben in een functie in het bedrijfsleven, op een bedrijfsjuridische afdeling. Wat het werk van een bedrijfsjurist zo uniek maakt, is de bijzondere positie die hij heeft.

Externe minor

Je kunt er ook voor kiezen om je studie te verbreden door een minor bij een andere opleiding te kiezen of door een aantal maanden in het buitenland te studeren.

Minor recht

Voor studenten van andere studies dan HBO-Rechten! Deze minor is dusdanig ontworpen dat deze bijdraagt aan de competentieontwikkeling van studenten van verschillende majors.