Minor

Met een minor geef je je studie een eigen gezicht. Je kunt je beroepsperspectieven ermee verbreden of jezelf juist specialiseren. Je kunt kiezen voor een verbredende minor of voor een verdiepende, juridische minor. Ook minors buiten de Juridische Hogeschool en in het buitenland zijn mogelijk. Een minor bestaat uit 30 studiepunten, verdeeld over twee blokken.

Minor juridisch advies

Deze minor leidt je op voor een juridische adviesfunctie. Je voert gesprekken, behandelt en bouwt dossiers op, geeft mondeling en schriftelijk advies en staat je klant bij.

Minor rechtspraak

Je gaat aan de slag met processen die voorafgaan aan een eventuele uitspraak door de rechter. We kijken naar de (organisatie van de) rechtspraak en naar de organisaties die bij die voorafgaande processen betrokken zijn.

Minor recht & veiligheid

In de minor recht en veiligheid staan verschillende veiligheidsonderwerpen centraal. Je gaat aan de slag de met strafrechtelijke bevoegdheden om openbare ordeverstoringen, criminaliteit en terrorisme te bestrijden.

Minor bedrijfsjurist

Deze minor is bedoeld voor studenten die interesse hebben in een functie in het bedrijfsleven, op een bedrijfsjuridische afdeling. Wat het werk van een bedrijfsjurist zo uniek maakt, is de bijzondere positie die hij heeft.

Externe minor

Je kunt er ook voor kiezen om je studie te verbreden door een minor bij een andere opleiding te kiezen of door een aantal maanden in het buitenland te studeren.

Minor recht

Voor studenten van andere studies dan HBO-Rechten! Deze minor is dusdanig ontworpen dat deze bijdraagt aan de competentieontwikkeling van studenten van verschillende majors.