Persoonlijke gezonderheidsomgeving en het gebruik door minderjarigen

15 juni 2021

In opdracht van het lectoraat Recht & Digitale Technologie heeft Nazime Yucel van september 2020 tot en met januari 2021 onderzoek gedaan naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (‘PGO’) en minderjarigen.

Een PGO is een digitale omgeving - een website of een app - waarin iemand al zijn gezondheidsgegevens kan verzamelen, inzien en delen met anderen. Een PGO maakt het mogelijk alle medische gegevens bij verschillende zorgaanbieders op te halen en te verzamelen in één digitale omgeving. Iedereen wordt in staat gesteld om gebruik te maken van een PGO. Hier vallen ook minderjarigen onder.

Omdat in een PGO gevoelige persoonsgegevens - zoals medische gegevens - opgeslagen en gedeeld kunnen worden, is het belangrijk om in beeld te hebben aan welke juridische regels een PGO moet voldoen wanneer een PGO wordt gebruikt door een minderjarige. Nazime heeft daarvoor het relevante wettelijk kader in kaart gebracht, en heeft 23 PGO’s uit de praktijk geanalyseerd. Voor dit praktijkonderzoek heeft zij in kaart gebracht welke rechtsgrondslag(en) deze PGO’s hanteren voor de verwerking van persoonsgegevens en of deze PGO’s in hun gebruiksvoorwaarden specifieke bepalingen ten aanzien van minderjarigen hebben opgenomen.

In het verlengde van haar onderzoeksrapport heeft Nazime als beroepsproduct een presentatie gemaakt, waarin zij informatie verstrekt over wat een PGO is, welke wet- en regelgeving in dat kader relevant is, in hoeverre een PGO gebruikt kan worden door minderjarigen en de keuzes die mensen kunnen maken als zij een PGO willen gebruiken.
De presentatie is via deze link te bekijken.

Heeft u na het lezen van deze bijdrage en/of het bekijken van de presentatie een vraag, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar n.lavrijssen@fontys.nl.