Sprong groep Fast

10 oktober 2023

Voor de zomervakantie was de kick-off bijeenkomst van de SPRONG groep FAST in het DAF Museum in Eindhoven. FAST staat voor Future Autonomous & Sustainable Transport. SPRONG is een subsidie van Regieorgaan SIA, waarmee de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen rondom een actueel, maatschappelijk vraagstuk wordt gestimuleerd. Binnen de SPRONG groep FAST staan twee kernthema’s centraal: energietransitie en connected & automated driving. Samen met praktijkpartners gaan onderzoekers van Fontys en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen bijdragen aan de versnelling van de transitie naar emissieloze, autonome mobiliteitssystemen voor het collectief personenvervoer en het goederenvervoer. Hoe mooi zou het zijn wanneer we in de nabije toekomst geen chauffeur meer nodig hebben om goederen of personen van A naar B te vervoeren en er daarbij geen schadelijke uitstoot wordt geproduceerd door het voertuig? Binnen de SPRONG groep FAST wordt door middel van multidisciplinair onderzoek een bijdrage geleverd aan het realiseren van dit toekomstbeeld.

Het lectoraat Recht & Digitale Technologie is een van de onderzoeksgroepen van Fontys die participeert in de SPRONG groep FAST. Vanuit het lectoraat Recht & Digitale Technologie gaan we de regels van de verschillende relevante rechtsgebieden rondom emissieloze, autonome voertuigen onderzoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkeersrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het vervoersrecht, het verzekeringsrecht, het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, het intellectueel eigendomsrecht en de (concept) wetgeving op het terrein van Artificial Intelligence (‘AI’).

De komende tijd houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de SPRONG groep FAST. Heb je vragen over het SPRONG FAST project? Neem dan contact op met Noortje Lavrijssen (n.lavrijssen@fontys.nl).

Noortje Lavrijssen