HBO-Rechten

Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière? Wil je je verder professionaliseren of je carrière juist over een andere boeg gooien? De deeltijdopleiding van de Juridische Hogeschool combineert studie en praktijk.  Met HBO-Rechten ben je een breed opgeleid jurist oftewel bachelor of Laws (LLB).

Wil je ervaren hoe het is om te studeren aan de Juridische Hogeschool? Meld je dan nu aan voor een van de oriëntatiecolleges in Tilburg, bezoek een open dag óf vraag de voorlichtingsfilm aan zodat je al een indruk kan krijgen van de opleiding voordat je ons bezoekt.

Studeren in deeltijd

Elke maandag heb je bijeenkomsten (gemiddeld 8 lessen van 1,5 uur). In de bijeenkomsten wordt er uitleg gegeven en gaan we aan de slag met opdrachten zodat je het geleerde in de praktijk kunt brengen. Daarnaast heb je tijd nodig voor zelfstudie waarin je de leerstukken eigen maakt middels literatuur en kennisclips en door opdrachten voor te bereiden. De hoeveelheid tijd hiervoor is persoonlijk, maar onze ervaring is dat je hier gemiddeld 15 uur per week voor nodig hebt. De combinatie van studie en werk met een sociaal leven is pittig. Je krijgt een coach om je hierin te begeleiden, maar ook onze studieadviseurs ondersteunen je hierbij, waarbij we duidelijk oog hebben voor je persoonlijke situatie.

Waar: Prof. Goossenslaan op de Fontyscampus in Tilburg-Zuid
Wanneer: de studie start elk jaar in de week van 1 september, colleges zijn elke maandag van 13.00-21.15 uur
Bereikbaarheid: contact en locaties
Parkeren: gratis bij het gebouw

Praktijkleren

De deeltijdopleiding van de Juridische Hogeschool hecht sterk aan de samenhang tussen onderwijs en praktijk. Door praktijkleren werk je aan de ontwikkeling van je juridische competenties. Afhankelijk van je persoonlijke situatie vul je het praktijkleren in.

Heb je al een juridische functie, dan kun je de praktijkopdrachten binnen je eigen werk uitvoeren. Heb je geen juridisch werk, dan doe je op een alternatieve passende manier praktijkervaring op. Je kunt bijvoorbeeld zelf juridische praktijkopdrachten verwerven, stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Gedurende je studie krijg je begeleiding van een coach bij het praktijkleren.

Studiekosten

Voor een deeltijdstudie aan een hbo-opleiding betaal je collegegeld. Voor het studiejaar 2023-2024 zijn er de volgende drie tarieven:

1. wettelijke collegegeld € 2130,-
2. verlaagd wettelijk collegegeld € 1065,-
3. instellingscollegegeld € 6520,-

Meer informatie over het collegegeld vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, www.ocenw.nl.

Wil je weten welk tarief van toepassing is op jouw situatie? Maak dan gebruik van de Fontys-collegegeldmeter

Gebouw

De deeltijdopleiding van de Juridische Hogeschool is gehuisvest in Tilburg op de Fontyscampus in Tilburg-Zuid (onderwijsgebied Stappegoor). Natuurlijk beschikt dit pand over alle noodzakelijke faciliteiten, zoals fijne studentenwerkplekken. Op de campus heeft de Juridische Hogeschool een eigen kleinschalig gebouw waar alle gezichten al snel bekend en vertrouwd zijn en ben je zelf ook zichtbaar. Docenten, coaches en ondersteuners zijn heel benaderbaar en de lijnen zijn kort. Met deze kleinschaligheid en persoonlijke benadering scoort de Juridische Hogeschool onverminderd hoog in de jaarlijkse kwaliteitsevaluaties, zoals de Nationale Studenten Enquête.

Toelating & aanmelden

Om toegelaten te worden tot de opleiding HBO-Rechten beschik je over:

 • een havo- of vwo-diploma
 • een mbo-diploma niveau 4.

  Aanmelden doe je via Studielink vóór de eerste collegedag (maar liever eerder, natuurlijk). Het studiejaar start in de week van 1 september.

  Heb je vragen, behoefte aan een persoonlijk gesprek of wil je gewoon eens praten over de mogelijkheden, neem dan contact op met de coördinator deeltijdopleiding Roos van den Bekerom.

  Toekomst

  Hoewel je tijdens je studie misschien al een juridisch relevante baan hebt, biedt je nieuwe titel 'Bachelor of Laws' je weer nieuwe perspectieven. Arbeidsmarktonderzoek toont aan dat er veel behoefte is aan juristen. Met je Bachelor of Laws kun je een breed scala aan functies uitvoeren bij heel uiteenlopende organisaties, zoals:

  • Gemeentes, provincies of ministeries
  • Rechtsbijstandverzekeraars of gerechtsdeurwaarders
  • De rechterlijke macht, het openbaar ministerie of de politie
  • Juridisch adviesbureaus, de IND of Vluchtelingenwerk
  • De advocatuur en bij het notariaat
  • Multinationals, het MKB of brancheorganisaties (bijv. Vakbonden)

  Jeroen Jaspers

  Teamleider Rechtswinkel Tilburg, alumnus HBO-Rechten deeltijd:
  "In mijn vorige baan begeleidde ik psychiatrische patiënten, maar daar werd ik zelf niet gelukkig van. Het roer moest om. Ik koos voor de deeltijdopleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool. De combinatie van studie en werk was behoorlijk pittig, maar omdat we als studenten allemaal in hetzelfde schuitje zaten, hadden we veel steun aan elkaar. Na de opleiding kwam ik beslagen ten ijs in het werkveld en kon ik aan het werk bij de Rechtswinkel. Nu help ik mensen, met juridische vraagstukken en daar word ik wél gelukkig van."

  Studieprogramma deeltijd

  • Inleiding recht
   Het vak Inleiding in het recht vormt een verhelderende kennismaking met de studie en het vakgebied. Uitgangspunt is de kennismaking met en oriëntatie op de verschillende rechtsgebieden, rechtsbronnen en de wettenbundel Daarnaast leer je werken met de wettenbundel, een eenvoudige casus oplossen en het analyseren van jurisprudentie.
  • Staatsrecht
   Hoe is de Nederlandse (rechts)staat eigenlijk georganiseerd? Het antwoord op die vraag ontdek je bij het vak Staatsrecht. Aan de hand van onder meer de Grondwet krijg je (een kritisch) inzicht bij de Nederlandse wetsystematiek, onze grondrechten, de scheiding der machten, de rechterlijke controle, het wetgevingsproces en de rechten en plichten van verschillende staatorganen (zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer en de burgemeester).
  • Juridische informatievaardigheden
   Een groot deel van het werk van een jurist bestaat uit het zoeken, vinden en gebruiken van informatie. Het snel kunnen vinden van de exacte informatie die je nodig hebt is immers een belangrijke vaardigheid. Tijdens je studie zul je hiermee daarom ook vaak bezig zijn. Bij het vak Juridische Informatievaardigheden leer je om efficiënt en effectief gebruik te leren maken van verschillende digitale informatiebronnen.
  • Beroepsproduct
   Voor dit beroepsproduct schrijf je een notitie over het totstandkomingsproces van een aan jou toebedeelde wet. Je leert welke stappen er doorlopen zijn tijdens het wetgevingsproces en gaat aan de slag met de vaardigheden uit het vak Juridische Informatievaardigheden. Na afloop ben je nog beter in staat om te zoeken in de parlementaire geschiedenis om zo de betekenis en de achtergrond van een wet te kunnen achterhalen.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Burgerlijk recht
   In het vak Burgerlijk recht maak je kennis met het verbintenissenrecht en het goederenrecht, die samen weer het vermogensrecht vormen. Het vermogensrecht gaat over ‘op geld waardeerbare rechten’. Tijdens de eerste helft van het blok ligt de focus op het verbintenissenrecht.  Een verbintenis is een juridische relatie tussen twee of meer partijen, waarbij de ene partij verplicht is tot een op geld waardeerbare prestatie waarop de andere partij recht heeft. In de tweede helft van het blok staat het goederenrecht centraal. Hierbij staat niet de relatie tussen twee personen centraal (zoals in het verbintenissenrecht), maar gaat het om de relatie tussen een persoon en een goed
  • Burgerlijk procesrecht
   Diverse procedures in het burgerlijk recht komen aan de orde: de dagvaardingsprocedure, de verzoekschriftprocedure en het kort geding. Ook wordt ingegaan op onderwerpen als arbitrage, bindend advies en mediation.
  • Juridische schrijfvaardigheden 1: de brief
   Bij het vak Juridische schrijfvaardigheden 1: de brief gaat het om het aanleren van basisvaardigheden, gericht op de juridische beroepspraktijk. Je leert de belangrijkste conventies met betrekking tot vorm en opbouw van de moderne zakelijke brief en de hoofdregels voor formulering en stijlkeuze in diverse briefsoorten. Je krijgt theorie en oefeningen om je het schrijven van een eenvoudige juridische brief eigen te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aanmaning, klachtenbrief, adviesbrief en een bezwaarschrift.
  • Methoden & technieken van onderzoek basis
   Het vak Methoden en technieken van onderzoek: basis biedt je de eerste handreikingen voor het opzetten van praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Daarbij gaan we vooral in op de begrippen probleembeschrijving, doelstelling en vraagstelling. Je kunt het geleerde direct toepassen bij het schrijven van een rapport in blok 3.
  • Beroepsproduct
   Voor dit beroepsproduct schrijf je een notitie over het totstandkomingsproces van een aan jou toebedeelde wet. Je leert welke stappen er doorlopen zijn tijdens het wetgevingsproces en gaat aan de slag met de vaardigheden uit het vak Juridische Informatievaardigheden. Na afloop ben je nog beter in staat om te zoeken in de parlementaire geschiedenis om zo de betekenis en de achtergrond van een wet te kunnen achterhalen.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Strafrecht
   Het vak strafrecht geeft je een inleiding op het Nederlandse strafrechtsysteem. De belangrijkste strafrechtelijke onderwerpen worden behandeld. Je zult bijvoorbeeld leren wanneer een persoon verdachte is, welke opsporingsmethoden er zijn, hoe het Nederlandse strafsysteem in elkaar zit, wanneer een gepleegd feit ook daadwerkelijk een strafbaar feit is. Van veel onderwerpen leer je de belangrijkste basiskennis. Later in de studie worden deze onderwerpen verder uitgediept
  • Strafprocesrecht
   Naast het vak Strafrecht komt ook de basis van het Strafprocesrecht aan de orde. Een van de vaardigheden waarover een hbo-jurist moet beschikken, is het kunnen omgaan met dossiers. Je gaat je verdiepen in een dossier over een belangrijke strafzaak die recent gespeeld heeft in het Nederlandse strafrecht. Je gaat speuren naar informatie, materiaal onderzoeken en analyseren en de gevonden informatie logisch ordenen.
  • Internationaal publiekrecht
   De moderne resultaatgerichte jurist kan in de praktijk niet volstaan met enkel kennis van het Nederlands recht. Als gevolg van de toenemende globalisering speelt het internationaal publiekrecht een steeds prominentere rol in de wereld en ook in de Nederlandse rechtsorde. In dit vak maak je kennis met dit boeiende rechtsgebied en krijg je inzicht in de verregaande invloed van het internationaal publiekrecht op het Nederlands recht.
  • Formuleren
   Van hbo-studenten mogen we verwachten dat ze aan het eind van hun opleiding correct en effectief schriftelijk kunnen communiceren. Juridische procedures zijn ingewikkeld. Toch is het de taak van een jurist om deze moeilijke materie helder uit te leggen. Taal is daarbij het gereedschap. Hoe je moeilijke zaken uitlegt en waar je op moet letten in schriftelijke communicatie leer je in verschillende vakken. Bij Formuleren kijken we vooral op zinsniveau. Zeg je eigenlijk wel wat je denkt te zeggen? Bij dit vak worden theorie en oefeningen aangeboden om (beter) te leren formuleren.
  • Beroepsproduct
   In het beroepsproduct ga je een zitting voorbereiden.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Bestuursrecht
   Het vak Bestuursrecht gaat in op wat besturen is, wie bestuurt en op grond van welke bevoegdheid dat gebeurt. Daarna komen verschillende bestuurshandelingen aan de orde en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Je leert eenvoudige beschikkingen opstellen: een bestuursbesluit dat juridische consequenties heeft voor degene die de beschikking ontvangt, zoals een bestuurlijke boete, een vergunning voor een openluchtconcert of een subsidietoekenning aan een sportvereniging..
  • Bestuursprocesrecht
   Bij bestuursprocesrecht ligt het accent op hoe tegen bestuursbesluiten door (rechts)personen en andere bestuursorganen kan worden geageerd. Je leert hoe je een bezwaarschrift moet opstellen: de eerste stap in het bestuursprocesrecht om een bestuursbesluit aan te vechten, bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de hoogte van een toegekende subsidie of een belastingaanslag.
  • Juridische schrijfvaardigheden 2: het rapport
   Wat is een rapport precies? En wat is een goed rapport? In dit vak krijg je een antwoord op deze vragen. Ook krijg je informatie over vorm, structuur en inhoud van diverse soorten rapporten en besteden we aandacht aan het taalgebruik in een rapport. De richtlijnen die je aangeboden krijgt, gelden ook voor volgende rapporten en verslagen die je tijdens de opleiding maakt, tot en met je afstudeeropdracht. De vaardigheden die je daarbij opbouwt, zullen je ook in de beroepspraktijk van pas komen.
  • Beroepsproduct
   In het beroepsproduct van de p4 ga je aan de slag met een bestuursrechtelijk dossier. De basis hiervoor heb je gelegd in methode en technieken in blok 2. r
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moetoepassen op de eigen werksituatie.
  • Gemeenterecht
  • Bestuursrecht handhaving
   Wanneer een onderneming niet over de juiste vergunningen beschikt of niet aan de voorwaarden van de vergunning voldoet ligt een sanctie (dwangsom, bestuurlijke boete of intrekking beschikking) op de loer. Niet alleen ondernemingen kunnen getroffen worden door bestuursrechtelijke sancties. Datzelfde lot kan een persoon treffen die voor een bepaalde activiteit een vergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld een bouwvergunning voor de uitbreiding van een woning. Welke spelregels gelden bij het inzetten van die sancties? Wat zijn de consequenties? Dergelijke vragen zullen aan de orde komen bij Bestuursrecht handhaving.
  • Juridische gespreksvaardigheden
   In de juridische praktijk voer je regelmatig gesprekken met cliënten. Juridische kennis staat hierbij centraal. Het is echter wel belangrijk dat je over vaardigheden beschikt om die kennis op een juiste manier over te brengen. Bij het leren voeren van juridische gesprekken is oefening essentieel en theoretische kennis over gespreksvaardigheden kan daarbij een belangrijke ondersteunende rol bieden. In deze training wordt aandacht geschonken aan een intake- en adviesgesprek. Ook wordt geoefend met technieken om slecht nieuws te brengen.
  • Beroepsproduct
   Het beroepsproduct is een oefenrechtbank. Aan de hand van een werkelijk bestaand dossier over een geschil rondom vergunningverlening of handhaving ga je een rechtbankzitting spelen. Ter voorbereiding van de zitting produceer je afhankelijk van je rol een beroepschrift of verweerschrift. Tijdens de zitting van de oefenrechtbank behartig je als gemachtigde de belangen van het bestuursorgaan of de wederpartij daarvan. Feedback op zowel de geproduceerde stukken als het optreden voor de oefenrechtbank wordt niet alleen gegeven door de docenten van de bestuursrechtelijke vakken, maar ook door een rechter uit de beroepspraktijk.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Verbintenissenrecht 1
   Het vak Verbintenissenrecht 1 gaat nader in op het contractenrecht. In het vak staan de totstandkoming, de inhoud en het einde van de overeenkomst centraal. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst wordt gevormd door algemene voorwaarden. In de praktijk maken bedrijven veel gebruik van standaard voorwaarden. Tijdens de lessen komt onder andere aan de orde wanneer deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en in welke gevallen een bepaling in de algemene voorwaarden kan worden aangetast. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de overeenkomst in het algemeen, maar ook naar bijzondere overeenkomsten zoals de consumentenkoop.
  • Ondernemingsrecht
   Bij het vak ondernemingsrecht maak je kennis met de wet- en regelgeving met betrekking tot ondernemingen. We behandelen verschillende rechtsvormen waarin ondernemingen gedreven kunnen worden. We bestuderen per rechtsvorm de onderwerpen: oprichting, inrichting, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid. Kennis van en inzicht in de verschillende ondernemingsvormen en in de drijfveren van ondernemers is cruciaal in het werkveld. Deze informatie heb je nodig om een correct advies te kunnen geven over te kiezen rechtsvorm en de gang van zaken als er iets mis gaat in een onderneming
  • Presenteren

  • Beroepsproduct

   Je gaat een digitale beslisboom maken via het programma Berkeley Bridge. Je kiest zelf of de beslisboom gaat over arbeidsrecht, privacyrecht of socialezekerheidsrecht.

  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Arbeidsrecht

   Bij het vak arbeidsrecht wordt aandacht besteed aan de periode van de sollicitatiefase tot aan het ontslag. Dat betekent dat uitvoerig wordt stilgestaan bij de vraag wat een arbeidsovereenkomst eigenlijk is en welke juridische consequenties een arbeidsovereenkomst heeft voor werkgever en werknemer. In dat kader wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de vraag wat te doen bij ziekte, is er een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing en kan een werkgever de inhoud van een arbeidsovereenkomst veranderen? Met het ontslagrecht wordt het vak afgesloten. Hoe kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd? Op staande voet of toch maar in onderling overleg?

  • Sociaal zekerheidsrecht
   Bij sociaal zekerheidsrecht focussen we op de inkomenskant van de meest voorkomende regelingen: loondoorbetaling bij ziekte en de Ziektewet, arbeidsongeschiktheids- regelingen, Werkloosheidswet, volksverzekeringen AOW en ANW en de Participatiewet. Aan het eind van het blok kun je veel voorkomende vragen van uitkeringsgerechtigden over deze regelingen beantwoorden..
  • Privacyrecht
   .
  • Beroepsproduct
   Bedrijfsjuristen geven over allerlei juridische kwesties advies aan het bedrijf waarvoor zij werken. Samen met twee of drie studiegenoten breng je en advies uit aan een zelf gekozen bedrijf. Dikwijls is dat het bedrijf waar je als deeltijdstudent al werkt, maar het mag ook een ander bedrijf zijn. Je brengt een advies uit over de gekozen rechtsvorm van het bedrijf en over de juridische correctheid van een contract (niet zijnde een huur- of arbeidscontract). Je advies leg je vast in een adviesrapport.    
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Rechtspsychologie / ethiek
   In het strafproces spelen allerlei menselijke factoren een rol die we niet of slechts indirect terugvinden in het onderzoek naar het handelen van de verdachte. Hoe en op welke wijze wordt een verdachte ondervraagd? Hoe worden bewijsmiddelen geïnterpreteerd? Dit soort vragen spelen een rol bij een rechtspsychologische benadering van de (straf)zaak.
  • Formeel strafrecht

   Het formele strafrecht oftewel het strafprocesrecht geeft de spelregels die bij het toepassen van het materiële strafrecht moeten worden nageleefd. Politie en justitie zijn belangrijke spelers op het strafrechtelijke schaakbord, maar bij het verzetten van de stukken zijn zij gebonden aan de regels die zijn afgesproken en die voor een belangrijk deel zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering.

    

  • Materieel strafrecht

   Materieel strafrecht is de verzamelnaam voor alle strafbepalingen, dus alle artikelen die vastleggen wat strafbaar is en wat niet. In de propedeuse maakte je hiermee al kennis en bij dit vak ga je je verder verdiepen in de algemene grondslagen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Onderwerpen als causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet en schuld zullen nader worden bekeken. De strafbare voorbereiding, de strafbare poging en allerlei deelnemingsfiguren passeren de revue, naast een aantal bijzondere wetten.

  • Beroepsproduct

   Voor dit beroepsproduct neem je de rol aan van een gerechtssecretaris bij een rechtbank en ondersteun je de politierechter bij de voorbereiding van een strafzaak. Vervolgens ben je als griffier aanwezig bij de strafzitting en verantwoordelijk voor de uitwerking van de strafzaak die op de zitting wordt behandeld. Aan het eind van het blok maak je zelfstandig twee processtukken: een ‘voorbereiding zitting’ op grond van een strafdossier en een ‘proces-verbaal/aantekening mondeling vonnis’.

  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Burgerlijk procesrecht
   Als over de onderwerpen uit Verbintenissenrecht 2 een procedure moet worden gevoerd, gaat het veelal over een vordering. In het vak burgerlijk procesrecht leer je hoe je een vorderingsprocedure moet voeren. De procedure start met een procesinleiding met een vordering. Daarna kan de tegenpartij een verweerschrift tegen de vordering indienen, waarna de rechter een mondelinge behandeling houdt waar partijen bij aanwezig zijn. De procedure eindigt met een vonnis. In aanvulling op deze basisprocedure krijg je te maken met diverse complicaties en incidenten, zoals de vraag wat te doen als er meerdere partijen willen procederen tegen een andere partij, maar ook met de kortgedingprocedure.
  • Verbintenissenrecht 2

   Soms ontstaan ongewild rechten en plichten door bepaalde handelingen en gebeurtenissen. Dat is ook het geval bij een onrechtmatige daad. Dan lijdt iemand schade en is er een goede reden om deze schade te verhalen op een ander. Denk aan een hockeybal die door de ruit gaat bij de buren of een automobilist die een fietser aanrijdt. Wat moet worden vergoed en door wie? Zulke vragen worden bij het vak Verbintenissenrecht 2 beantwoord.

  • Argumenteren 1
   Het overtuigend kunnen onderbouwen van een standpunt en presenteren van argumenteren is een belangrijke eigenschap van een jurist. Bij dit vak leer je welke overtuigingsmiddelen je daarbij kunt inzetten en uit welke elementen een logische redenering bestaat. Je besluit het vak met een schriftelijk betoog over een casus uit het verbintenissenrecht.
  • Beroepsproduct
   Als belangenbehartiger start je voor je cliënt een vorderingsprocedure bij de rechtbank met een procesinleiding. In de procesinleiding maak je met argumenten duidelijk waarom de tegenpartij moet betalen en onderbouw je welke schade je vordert.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van SWI. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Burgelijk procesrecht
   Nadat je in de propedeuse leerde over de basisbeginselen van de procedure ga je in dit vak leren waar je verder op dient te letten als je een verzoekprocedure voert. Je leert wie de belanghebbenden zijn, hoe die zich in de procedure kunnen mengen, hoe je een voorlopige voorziening kan vragen aan de rechter of een ander verzoek kunt doen.
  • Personen- en familierecht
   Het personen- en familierecht begeleidt de mens in juridisch opzicht van de wieg tot aan het graf! Na de geboorte of adoptie krijgt het kind een naam en komt het onder gezag van (meestal) zijn ouders te staan zolang het minderjarig is. Later zal het wellicht gaan trouwen of kiezen voor een geregistreerd partnerschap. In een groot aantal gevallen eindigt de relatie helaas in een echtscheiding. Zaken als een omgangsregeling, recht op informatie en alimentatie spelen dan een rol: in dit vak wordt op dit alles nader ingegaan.
  • Mediation
   Binnen de juridische beroepspraktijk is het kunnen hanteren van conflicten van essentieel belang. In de training Mediation maak je kennis met de theorie van conflicthantering, in het bijzonder belangenbehartiging en bemiddeling (mediation). Deze theorie ga je vervolgens toepassen en oefenen in verschillende (beroeps)situaties. Je wordt je tijdens de training bewust van je eigen stijl van conflicthantering en onderhandelen en kunt aangeven op welke punten je je nog verder moet ontwikkelen om constructief conflicten te kunnen hanteren.
  • Argumenteren 2
   Dit vak vervolgt de weg die is ingezet bij Argumenteren 1 in het vorige blok. Het accent ligt hier op mondeling argumenteren, waarbij goed luisteren, snel en alert reageren een essentiële rol spelen. Naast analyse van (juridische) betogen ga je zelf actief aan de slag. Ook maak je kennis met redeneerfouten en drogredenen. De toetsing bestaat uit een mondeling betoog aan de hand van een casus uit het Personen- en familierecht.
  • Beroepsproduct
   Bij dit beroepsproduct lever je in duo's een portfolio in. Dit portfolio bevat enerzijds een aantal documenten die samen met een medestudent worden gemaakt en anderzijds een aantal documenten die op individuele basis worden vervaardigd. De documenten bestaan uit: vragen bij de fasen van een mediationtraject en een vaststellingsovereenkomst. Het is daarbij de bedoeling dat ieder duo samen met een ander duo de verschillende fases uit een mediationtraject doorloopt.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Omgevingsrecht
   Bij het vak omgeveningsrecht ruimte staan de Wet Ruimtelijke Ordening en het Besluit Ruimtelijke Ordening centraal. Er wordt ingegaan op de drie niveaus waarop ruimtelijke plannen een rol spelen. Het zwaartepunt van dit vak ligt bij het bestemmingsplan. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden alle aspecten van planvorming, inclusief het afwijken daarvan, besproken. Ook de leerstukken planschade en grondexploitatie maken deel uit van de inhoud van dit vak.
  • Bestuursprocesrecht
   Bij bestuursprocesrecht ligt het accent op hoe tegen bestuursbesluiten door (rechts)personen en andere bestuursorganen kan worden geageerd. Je leert hoe je een bezwaarschrift moet opstellen: de eerste stap in het bestuursprocesrecht om een bestuursbesluit aan te vechten, bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de hoogte van een toegekende subsidie of een belastingaanslag..
  • Methoden en technieken
   Met de basisvaardigheden van dit vak maakte al kennis in het eerste jaar. Nu leer je een onderzoek adequaat en gericht op te zetten. Er wordt dieper ingegaan op de begrippen probleembeschrijving, doelstelling en vraagstelling. Je leert een onderzoeksplan op te stellen, data te verzamelen en te analyseren, een juridisch onderzoek te doen en hierover te rapporteren.
  • .
  • Beroepsproduct
   Beleidsmedewerkers zijn deskundig op een bepaald terrein en adviseren het bestuur over allerlei onderwerpen en daarbij te maken (beleids)keuzes. Dit blok leg je contacten met een overheidsinstelling of een bestuurder van een overheidsinstelling (gemeenteraadslid, wethouder). Overheidsinstellingen hebben op veel terreinen beleids- en beoordelingsruimte die ingevuld moet worden. “Willen wij in deze gemeente cameratoezicht en waar dan? Is het nuttig om een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing te geven aan overlastgevende bewoners en wanneer dan? Hoe moeten we omgaan met internetverkopen vanuit woningen?” Het zijn voorbeelden van vragen uit de praktijk.  Je geeft in een beleidsadvies antwoord op dergelijke vragen. Om dat te kunnen doen moet je een methodisch verantwoord onderzoek verrichten. De opzet en de uitkomst van dat onderzoek leg je vast in een onderzoeksrapport. 
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Dossier schuldhulpverlening
  • Dossier Insolventie
  • Dossier beslag- en executie
   Het Executie- en beslagrecht zorgt er onder andere voor dat vermogensbestanddelen (goederen en geld) waarover geprocedeerd wordt, worden veilig gesteld en dat naleving van rechterlijke uitspraken kan worden afgedwongen. Als eiser heb je immers niets aan een uitspraak van een rechter wanneer deze bijvoorbeeld de levering van een woning inhoudt, terwijl deze woning tijdens de duur van de procedure al is doorverkocht aan een derde. Het beslagrecht maakt (conservatoire) beslaglegging op de woning voor de duur van de procedure mogelijk, zodat de eigenaar van de woning deze ondertussen niet kan vervreemden aan een derde. Wanneer de rechter deze eigenaar uiteindelijk veroordeelt tot het daadwerkelijk leveren van de woning aan de eiser, maakt het executierecht het vervolgens mogelijk dat levering ook plaatsvindt wanneer de eigenaar niet vrijwillig meewerkt aan de overdracht via de notaris. Aan de orde komen de executievormen en de diverse vormen van beslaglegging.
  • .
  • .
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Kwaliteitsmanagement
   Uit onderzoek is gebleken dat mensen en organisaties die heldere doelen stellen effectiever zijn dan mensen en organisaties die geen doelen stellen. Daarnaast toont onderzoek aan dat het stellen van tussenmetingen zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de prestaties. Kortom, dit zijn instrumenten waarmee je de kwaliteit van je organisatie kunt verbeteren. In dit blok gaan we daarbij uit van model op organisatieniveau: het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Dit is een model dat uitgaat van dynamiek en beweging. En waarin bedrijfsprocessen centraal staan. 
  • Beroepsproduct
   Beschrijving
  • Keuzevakken

   Zowel in blok 1 als in blok 2 van het vierde jaar worden er drie keuzevakken aangeboden, waarvan je er per blok twee kiest. Dit blok kun je kiezen uit:
   - Strafrecht en jurisprudentie
   - Koop- en burenrecht
   - Bestuursprocesrecht

   Lees meer...

  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Kwaliteitsmanagement (vervolg)
   Wat bepaalt de kwaliteit van een product? Geen makkelijk te beantwoorden vraag. Als het gaat over de kwaliteit van juridische dienstverlening zelfs nog lastiger. Wat bedoelen we met kwaliteit en hoe realiseer je de gewenste kwaliteit van een product of dienst? Is dat wel genoeg? Moet je als organisatie steeds verbeteren en hoe dan? Wie is verantwoordelijk voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering? Voor de toetsing van het vak analyseer je aan de hand van het INK-model aspecten van management en kwaliteitszorg in je eigen organisatie in twee papers.
  • Beroepsproduct
   Beschrijving
  • Keuzevakken

   Zowel in blok 1 als in blok 2 van het vierde jaar worden er drie keuzevakken aangeboden, waarvan je er per blok twee kiest. Dit blok kun je kiezen uit:
   - Jeugd en veiligheid
   - Arbeidsrecht
   - Socialezekerheidsrecht 1

   Lees meer...

  • Start afstuderen
   Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beginnend beroepsbeoefenaar bent en dat je zelfstandig een goed praktijkgericht, juridisch onderzoek kunt opzetten, uitvoeren en presenteren. De opdracht komt van een externe opdrachtgever. De afstudeermentor en een gecommitteerde geven een beoordelingsadvies voor de afstudeeropdracht en na een mondelinge presentatie volgt de definitieve beoordeling door de docenten. In blok 2 maak je een onderzoeksopzet, geholpen door een vakdocent.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Afstuderen
   Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beginnend beroepsbeoefenaar bent en dat je zelfstandig een goed praktijkgericht, juridisch onderzoek kunt opzetten, uitvoeren en presenteren. De opdracht komt van een externe opdrachtgever. De afstudeermentor en een gecommitteerde geven een beoordelingsadvies voor de afstudeeropdracht en na een mondelinge presentatie volgt de definitieve beoordeling door de docenten. In blok 3 verzamel je gegevens, ga je die verwerken en begin je met het schrijfproces.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.
  • Afstuderen
   In blok 4 schrijf je de gehele afstudeeropdracht en houd je een presentatie voor de afstudeerdocenten en een gecommitteerde. Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht krijg je, naast inhoudelijke begeleiding, op verschillende momenten ondersteuning voor Methoden & technieken en Rapporteren.
  • Praktijkleren
   Het onderdeel 'praktijkleren' vormt de verbinding tussen je werk en het onderwijsprogramma. Doel is om je handvatten te bieden voor het plannen en sturen van de eigen loopbaan en je te ontwikkelen tot een verantwoordelijke professional. De reflectie op je studieresultaten, je werksituatie en de ontwikkeling van je competenties zijn een wezenlijk onderdeel van praktijkleren. Gesprekken met je coach en de samenstelling van een eigen portfolio spelen hierbij een belangrijke rol. Er wordt gebruikgemaakt van theorieën op het gebied van management & organisatie, die je moet toepassen op de eigen werksituatie.

  Open dagen deeltijd