Onderzoek tweedejaars studenten tbv ontwikkeling VR-tool

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys is een virtual reality tool (‘VR-tool) aan het ontwikkelen, waarmee studenten kunnen oefenen met het bijstaan van een cliënt tijdens een comparitie van partijen in een civiele procedure bij de kantonrechter en tijdens een hoorzitting in een bezwaarprocedure in een bestuursrechtelijke kwestie. Door een VR-bril op te zetten, lijkt het net of de student echt bij zo’n comparitie of hoorzitting aanwezig is. De beelden die de student via de VR-bril te zien krijgt, zijn vergelijkbaar met een echte zittingszaal.

In 2023 hebben verschillende groepen tweedejaars studenten praktijkgericht juridisch onderzoek verricht om inhoudelijke input te leveren voor het bouwen van deze VR-tool. Deze studenten hebben het juridisch kader onderzocht dat van toepassing is op een comparitie in een civiele procedure en op een hoorzitting in een bezwaarprocedure door middel van een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Ook hebben ze de praktijk onderzocht door meerdere comparities respectievelijk hoorzittingen bij te wonen, om op basis daarvan het verloop van zo’n zitting te schetsen, inzichtelijk te maken welke partijen aanwezig zijn en waar ze zitten etc.

De onderzoeksresultaten hebben de verschillende groepen studenten gebundeld in een onderzoeksrapport en een praktisch product. Je kunt bij dat praktische product bijvoorbeeld denken aan een plattegrond van de zittingszaal of een script. Deze waardevolle input zal worden gebruikt om de VR-tool verder te ontwikkelen.