Studeren met een functiebeperking

Als je een functiebeperking hebt, kost studeren waarschijnlijk extra energie. Je kunt voor begeleiding een beroep doen op de studentendecaan en de studieadviseur. Voorbeelden van functiebeperkingen zijn ADHD, ASS, dyslexie en chronische ziekten.

Voor een student met een functiebeperking is het belangrijk dat hij of zij hulp en begeleiding krijgt die helemaal bij hem of haar past. Iedere situatie wordt daarom afzonderlijk bekeken, voorafgaand aan de opleiding en daarna per studiefase. Hierdoor wordt duidelijk welke materiële en financiële faciliteiten nodig zijn, zoals studiebegeleiding, extra tijd bij tentamens of andere ondersteuning. 

Extra faciliteiten dien je aan te vragen bij de examencommissie. Je verzoek moet voorzien zijn van een positief advies van de decaan. De studentendecanen zijn iedere werkdag te bereiken op:

Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de opleiding. In een intakegesprek bespreken we wat je nodig hebt en wat de mogelijkheden voor begeleiding zijn.