Afstudeeropdrachten bij het Lectoraat

Ontdek de grenzen van technologie en recht met een afstudeeropdracht bij het Lectoraat Recht & Digitale Technologie. Werk samen met docenten op het gebied van digitale vaardigheden en recht. Duik diep in actuele vraagstukken, ontwikkel innovatieve oplossingen en leg de basis voor je professionele toekomst. Bekijk onze nieuwste afstudeeropdrachten!

Afstuderen bij het Lectoraat Recht en Digitale Technologie

Gedurende het hele jaar zijn er diverse studenten van de Juridische Hogeschool bezig met een afstudeeropdracht bij het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Misschien ben je niet op de hoogte wat dit lectoraat doet en welke mogelijkheden er zijn om af te studeren en of het wellicht ook iets voor jou is.

Wat doet het lectoraat?

Het Lectoraat Recht en Digitale Technologie van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys wil organisaties in de regio bijstaan op het snijvlak waar recht en technologie elkaar tegenkomen. Het lectoraat kan helpen om antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld privacy, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom. Daarbij is het lectoraat betrokken bij diverse praktijkgerichte onderzoeken waar ook studenten bij betrokken zijn.

Om wat voor soort onderzoeken gaat het?

Misschien heb je niet direct een beeld om wat voor soort onderwerpen of onderzoeken het gaat. Een voorbeeld is de aansprakelijkheid bij de inzet van zelfrijdende auto’s of de privacyaspecten van het gebruik van drones of de mogelijkheden om cyberpesten aan te pakken. Het betreft onderzoeken op diverse rechtsgebieden. Neem maar eens een kijkje op de website van het lectoraat.

Studenten nemen vaak een onderdeel van een groter onderzoek voor hun rekening Zoals Femke die betrokken is bij een multidisciplinair onderzoek waar verschillende organisaties en studenten aan deelnemen. Ze doet onderzoek naar aansprakelijkheidsaspecten van het gebruik van een wearable in de zorg die die stress meet van cliënten.

Ook kan het gaan om onderzoek bij een bepaalde organisatie zoals Reina die onderzoek doet naar de daadwerkelijke naleving van de privacyregels op de werkvloer. Of bijvoorbeeld Mina die onderzoek doet bij voor een zorgorganisatie die beelden en muziek gaat gebruiken voor een belevingskamer voor patiënten maar wil voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op Intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten.

Er zijn dus diverse mogelijkheden, niet alleen ten aanzien van de soort onderzoeken maar ook rechtsgebieden en organisaties zijn heel divers.

Wat betekent dat praktisch?

In sommige gevallen lopen studenten stage bij het bedrijf of organisatie zelf maar vaak wordt het onderzoek vanuit een zelf gekozen werkplek gedaan zoals thuis of op school. Er is uiteraard regelmatig contact met de leden van het lectoraat en medestudenten. Daarbij hebben alle afstudeerders een eigen begeleider als aanspreekpunt en om over de inhoud en de opdracht te sparren. Dat dat vaak ook een docent is van de JHS wordt door de meest studenten zeker niet als nadeel gezien! Ben je nieuwsgierig geworden? Ook nu staan er weer een aantal super interessante vacatures open. Kijk snel op de website van het lectoraat voor meer informatie!