Landelijk arbeidsmarktonderzoek

De Juridische Hogeschool neemt deel aan een landelijk arbeidsmarktonderzoek HBO-Rechten. Het doel van het onderzoek is om de veranderingen in de arbeidsmarkt en de bijbehorende baankansen van de hbo-jurist gezamenlijk in kaart te brengen en daarnaast te kijken of de curricula van de opleidingen nog aansluiten bij de behoeften van het werkveld nu en in de toekomst. Vanuit het lectoraat gaan twee docent-onderzoekers het gesprek hierover aan met het regionale werkveld.

Door het houden van interviews door docent-onderzoekers met huidige en potentiële werkgevers van hbo-juristen toetsen we in hoeverre de competenties waarin in de huidige curricula opgeleid wordt aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Nederland. Er is een gezamenlijk belang bij werkgevers en HBO-Rechtenopleidingen om een scherp beeld te houden van wensen en behoeften vanuit het werkveld en als gevolg daarvan benodigde aanpassingen aan de curricula van de opleidingen. Er zullen vragen besproken worden als: Als een net afgestudeerde hbo-jurist op de eerste werkdag binnenkomt, wat moeten die dan kunnen en weten (startkwalificaties)? Welke soft skills zijn daarbij belangrijk? Denk hierbij bijvoorbeeld aan interdisciplinair en intercultureel handelen, het hebben van een moreel kompas? Welke ontwikkelingen, te verwachten in de komende jaren, zijn van belang voor het werkveld van de hbo-jurist en dienen in de opleidingen te worden meegenomen? Welke relevante trends ziet u op het gebied van juridische, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen? Er worden zowel organisaties bij de overheid, in het klassieke juridische werkveld als in de commerciële sector benaderd.”