Juridische Hogeschool
Avans & Fontys


Wij zijn de eerste aanbieder van de opleiding HBO-Rechten in Nederland. Ons team van 120 medewerkers verzorgt de opleiding voor ruim 1500 studenten in 's-Hertogenbosch en Tilburg. De Juridische Hogeschool heeft een kleinschalig karakter met korte lijnen tussen studenten, docenten en directie.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden vormen de basis voor ons dagelijks handelen:

  • Ruimte vanuit vertrouwen
  • Gedreven voor en door elkaar
  • Wederzijds respect en respect voor eigenheid
  • Zorgzaam naar elkaar
  • Betrokken verbeteraars
  • Focus op talent
  • Omgevingsgericht

Historie

De Juridische Hogeschool is in 2002 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Tot die tijd was rechten een opleiding waar universiteiten het ‘alleenrecht’ op hadden. De Juridische Hogeschool startte als eerste in Nederland met de opleiding rechten in het hbo. Inmiddels verzorgen we voor ruim 1600 studenten de voltijd- en deeltijdstudie HBO-Rechten.

Missie

Wij leiden persoonsgericht, praktijkgericht, omgevingsgericht en met hoogwaardig onderwijs studenten op tot juridische professionals. Wij richten ons op het inspireren, stimuleren, faciliteren en begeleiden van het ontwikkelingsproces van de student. De student is voor ons een belangrijke participerende partner in de opleiding. Naast de student vormt het werkveld een belangrijke partner in de opleiding.

Visie

We zetten stevig in op interactie met de student, het werkveld en de maatschappij. Hierdoor leveren we bekwame juristen af en dragen we permanent bij aan de doorontwikkeling van het werkveld. De Juridische Hogeschool is een open leergemeenschap, die opleidt tot bekwame juristen: onafhankelijk, ondernemend, onderzoekend, flexibel, innovatief en maatschappelijk betrokken. We werken in dialoog met elkaar.

Duurzaam

Maatschappelijk betrokken zijn, betekent ook duurzame keuzes maken. Wij streven ernaar om onze opleiding en interne bedrijfsvoering maatschappelijk verantwoord te organiseren en uit te voeren. Dat doen we door een omgeving te creëren waarin medewerkers  en studenten de mogelijkheid krijgen om een basishouding te ontwikkelen die gericht is op maatschappelijke verantwoordelijkheid en waarin studenten leren (juridische) vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 

Directie & Bestuur

De directie van de juridische Hogeschool Avans & Fontys bestaat uit drie leden: directeur Joris Fiers en twee adjunct-directeuren: Bart Hooijdonk en Irene Demmers. Het Bestuur telt vijf personen: twee bestuursleden van Avans Hogeschool, twee bestuursleden van Fontys Hogescholen en een externe voorzitter.

Werkveldadviesraad

Om de hoogwaardige kwaliteit van onze opleiding te behouden, is er onder andere overleg met onze werkveldadviesraad.

Dit overleg is een van de manieren om de kwaliteit van de opleiding te behouden. In deze raad zitten personen uit het brede beroepenveld waarin onze juristen terecht komen. Viermaal per jaar zijn onder meer de aansluiting op het werkveld en ontwikkelingen binnen de opleiding onderwerp van gesprek.