Juridische Hogeschool
Avans & Fontys


Wij zijn de eerste aanbieder van de opleiding HBO-Rechten in Nederland. Ons team van 130 medewerkers verzorgt de opleiding voor ruim 1600 studenten in 's-Hertogenbosch en Tilburg. De Juridische Hogeschool heeft een kleinschalig karakter met korte lijnen tussen studenten, docenten en directie.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden vormen de basis voor ons dagelijks handelen:

  • Verbonden
  • Nieuwsgierig
  • Betrokken
  • Ontwikkelgericht
  • Veilig

Historie

De Juridische Hogeschool is in 2002 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Tot die tijd was rechten een opleiding waar universiteiten het ‘alleenrecht’ op hadden. De Juridische Hogeschool startte als eerste in Nederland met de opleiding rechten in het hbo. Inmiddels verzorgen we voor ruim 1600 studenten de voltijd- en deeltijdstudie HBO-Rechten.

Missie

We werken samen met praktijkpartners aan een hoogwaardige én inspirerende juridische opleiding waarin elke student de regisseur is van zijn eigen ontwikkeling tot een unieke, oplossingsgerichte professional die vanuit verschillende perspectieven een praktische bijdrage levert aan de samenleving.

Visie

De student aan zet en de praktijk doet mee. Dat zijn dé twee uitgangspunten voor het onderwijs aan de Juridische Hogeschool. Ook de juridisering van de maatschappij, de ontwikkelingen in en de digitalisering van het onderwijs zijn meegenomen in de vorming van ons onderwijsbeleid en de visie op leren. Net als het landelijke vastgestelde beroepsprofiel voor de hbo-jurist.

Duurzaam

Maatschappelijk betrokken zijn, betekent ook duurzame keuzes maken. Wij streven ernaar om onze opleiding en interne bedrijfsvoering maatschappelijk verantwoord te organiseren en uit te voeren. Dat doen we door een omgeving te creëren waarin medewerkers  en studenten de mogelijkheid krijgen om een basishouding te ontwikkelen die gericht is op maatschappelijke verantwoordelijkheid en waarin studenten leren (juridische) vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 

Directie & Bestuur

De directie van de juridische Hogeschool Avans & Fontys bestaat uit drie leden: directeur Sabine Gabriël-Breukers en twee adjunct-directeuren: Charlotte Vermond en Marjon Kollau. Het Bestuur telt vijf personen: twee bestuursleden van Avans Hogeschool, twee bestuursleden van Fontys Hogescholen en een externe voorzitter.

Werkveldadviesraad

Om de hoogwaardige kwaliteit van onze opleiding te behouden, is er onder andere overleg met onze werkveldadviesraad.

Dit overleg is een van de manieren om de kwaliteit van de opleiding te behouden. In deze raad zitten personen uit het brede beroepenveld waarin onze juristen terecht komen. Viermaal per jaar zijn onder meer de aansluiting op het werkveld en ontwikkelingen binnen de opleiding onderwerp van gesprek.