Statuten en reglementen

in de Onderwijs- & Examenregeling, het Studentenstatuut en in de Inschrijfvoorwaarden van Avans en Fontys vind je alle informatie over je rechten en plichten als je studeert aan de Juridische Hogeschool.

    Inschrijfvoorwaarden Fontys

    Inschrijfvoorwaarden Avans

    Studentenstatuut Juridische Hogeschool