Avans AI Learning Lab

Een verslag over onze ervaringen

Leden van het lectoraat houden ook de actualiteiten bij en bekijken onder andere wat daarvan de invloed is op ons onderwijs. In dit kader nam ik, Vivian Dank, deel aan het AI Learning Lab van Avans.

AI Learning Lab

Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die, op basis van jouw input, zelf tekst, video's en plaatjes genereert. Het bekendste voorbeeld daarvan is ChatGPT. Dit heeft ook impact op ons onderwijs. Op 8 november startte daarom het AI Learning Lab met 20 nieuwsgierige docenten en ICTO-coaches van allerlei opleidingen binnen Avans. Tien weken lang doken we onder leiding van Peter Kent en Sjoerd van Gurp in bestaande kennis en applicaties om te kijken naar wat generatieve AI betekent voor ons onderwijs. Daarnaast hebben we ook daadwerkelijk toepassingen voor in ons onderwijs gemaakt en getest. Omdat we in het Learning Lab ook met applicaties aan de slag gingen die vooraf niet het volledige toetsingsproces van Avans waren doorgegaan, sloten ook een privacyfunctionaris en functionaris gegevensbescherming aan om mee te denken over hoe we alles veilig en verantwoord konden uitvoeren. We moesten natuurlijk wel rekening houden met o.a. veiligheid, privacy en auteursrechten. We hebben ervaringen uitgewisseld, met elkaar gesproken over generatieve AI vanuit ethiek en duurzaamheid, maar ook over hoe je collega’s mee kunt krijgen in de toepassing van generatieve AI in het onderwijs.

Mijn ervaringen en experimenten

Ik heb het Learning Lab als zeer leerzaam ervaren. Ik heb kennisgemaakt met applicaties die ik nog niet kende en toepassingen voor het onderwijs onderzocht. Zo hebben we geëxperimenteerd met Gamma-AI en HeyGen-AI. Met Gamma-AI kun je o.a. PowerPoints genereren op basis van een prompt, bijv. de effecten van generatieve AI op het onderwijs. Het geeft dan een outline van onderwerpen die volgens het programma terug moeten komen in de presentatie en deelt de dia’s ook in met tekst en plaatjes. Voor algemene presentaties werkte het vrij goed, maar voor hoe ik PowerPoints gebruik in mijn onderwijs moest ik nog te veel aanpassen. Daarnaast eigent Gamma, in ieder geval in de gratis versie, zich de door jou gemaakte PowerPoints toe. Met HeyGen-AI kun je tekst omzetten in een AI-gegenereerde video. Op die manier kun je bijv. ook kennisclips maken. Je kunt standaard personen met stem gebruiken, maar je kunt ook een avatar van jezelf maken en je eigen stem gebruiken, maar om veiligheidsredenen raad Avans dat af. Je kunt je tekst ook in een andere taal laten uitspreken, waarbij de mondbewegingen redelijk kloppen. Je moet wel zelf je scripts schrijven en het klinkt vaak ook wel computerachtig. Verder heb ik met studenten van onze opleiding geëxperimenteerd met de gratis versie van ChatGPT en Bing Chat. Onze studenten moesten zich voordoen als eerstejaarsstudent die een bepaald goederenrechtelijk wetsartikel niet snapt. Het doel was om met de chatbots in gesprek te gaan, waarbij de chatbots de rechtsvoorwaarden uit het wetsartikel halen en aan de hand van voorbeelden uitleg geven. Daarna legden de studenten de stof aan de chatbots uit en vroegen of ze het goed hadden begrepen en vroegen ze om een meerkeuzevragentoets. Bing Chat bleek daar, voor het Nederlandse recht, een stuk beter in te zijn dan ChatGPT. Bing Chat kon vrij aardig gebruikt worden als een eerste start in het begrip van de stof. Dit experiment was dus succesvol. Studenten gaven wel aan dat voor de lesstof in latere leerjaren de antwoorden te oppervlakkig waren en ze net zo lief zelf diepgaander onderzoek willen doen.

In het Lab heb ik ook geleerd dat ik nog heel veel niet weet en dat er voor goede toepassingen in het rechtenonderwijs nog een verdiepingsslag nodig is. Het was heel fijn om daar met docenten van andere opleidingen over te kunnen sparren en eventuele frustraties te kunnen delen.

AI Expo

Op woensdag 17 januari eindigde het Lab met een evenement (de AI Expo) waarbij de uitkomsten werden gedeeld met bezoekers van binnen en buiten Avans. In 3 presentatierondes zijn de bezoekers meegenomen in onze experimenten, successen en twijfels. Zo heb ik samen met drie collega’s onze ervaringen met ChatGPT, Gamma-AI en HeyGen-AI gedeeld en hebben we juridische aandachtspunten aangestipt. Denk daarbij aan: upload geen persoonsgegevens, gevoelige informatie/bedrijfsgeheimen of auteursrechtelijk beschermd materiaal (dus ook geen werk van studenten). Andere presentaties gingen o.a. over het gebruik van AI als teacherbot, het maken van lesmateriaal met AI, maar ook over de onzekerheden die deelnemers hebben ervaren (hoe meer ik weet, hoe meer ik weet wat ik nog niet weet: hoe houd ik de snelle ontwikkelingen bij?). Wil je meer lezen over het verloop van deze AI Expo, klik hier. Er is tijdens de AI Expo ook een podcast opgenomen door Metis Onderwijsadvies waarin deelnemers terugblikken op het Lab en hun presentatie. Voor de link naar deze podcast, klik hier.

Wil je sparren over de inzet van generatieve AI in het onderwijs of ervaringen delen, neem gerust contact met mij op via v.dank@avans.nl.