Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Veiligheid als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website. Ook op de website van Avans Hogeschool vind je informatie en actuele projecten van de lector en van de overige kenniskringleden.

Nieuws en projecten

Expertisecentrum Veiligheid: een bijzonder jaar

Het jaarverslag 2020 van het Expertisecentrum Veiligheid is gereed. Recht en Veiligheid is een van de zes lectoraten die tot dit expertisecentrum behoort. Naast een infografic, waarin je in één oogopslag ziet wat de resultaten zijn van het afgelopen jaar, tonen we via reflecties vanuit de verschillende lectoraten hoe we ons ontwikkelen, welke onderzoeken en projecten er lopen en hoe we samenwerken met het onderwijs en het werkveld.

Wethouders buigen of breken soms regels voor inwoners en algemeen belang

Een verkennend onderzoek uit naar Robin-Hoodgedrag door Nederlandse wethouders; het buigen of breken van regels voor een vermeend nobel doel

Tegenmacht in het lokaal bestuur

De dagelijkse praktijk van de wethouder is aan verandering onderhevig. Maatschappelijke onrust groeit, intimidatie en bedreiging halen de kranten. Reden genoeg voor een inventariserend onderzoek naar het lokale bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld. Hoe ziet dit krachtenveld eruit? En hoe houd je je hierin staande als wethouder?

Artikelen

2021