21+-toets

Als je 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun je worden toegelaten op grond van een toelatingsonderzoek: de 21+-toets.

Het toelatingsonderzoek bestaat uit een schriftelijke toets (op havo-niveau) op de onderdelen:

  • Spelling (voor het onderdeel Spelling moet je de (nieuwe) spellingsregels beheersen).
  • Tekstverklaring Nederlands
  • Staatsinrichting/Maatschappijleer het merendeel van de vragen gaat over de staatsinrichting van Nederland. In de bibliotheek en boekhandel kun je diverse boeken over dit onderwerp vinden.
  • Ook stijl en schrijfvaardigheid wordt beoordeeld.

Een toets duurt van 9.30 tot 12.00 uur. Er is geen mogelijkheid om de toets te herkansen.

Als je de toets met goed gevolg hebt afgelegd, volgt een intakegesprek met de instroomcoördinator en de propedeusecoördinator of de deeltijdcoördinator voor de deeltijdopleiding. Motivatie, aanleg en persoonlijke omstandigheden komen in dit gesprek aan de orde. Je dient beide onderdelen met een voldoende af te sluiten om toegelaten te worden. Toelating op basis van de 21+-toets kan tot twee jaar na het met goed gevolg afleggen van de toets. Na die tijd moet een nieuwe toets afgelegd worden.

Datum

Dit studiejaar valt de 21+- toets op donderdag 30 mei 2024.

Je kunt jezelf vanaf vier weken van tevoren inschrijven voor de toets. De laatste mogelijkheid tot inschrijving is 5 werkdagen voorafgaand aan de toets.