Transportrobot Mo

In opdracht van het lectoraat Interaction Design van Fontys en met begeleiding vanuit het lectoraat Recht & Digitale Technologie van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys heeft Niek Goldak van september 2020 tot en met januari 2021 juridisch onderzoek verricht met betrekking tot de aansprakelijkheidsaspecten van transportrobot Mo. Robot Mo is een autonome transportrobot voor gebruik in ziekenhuizen. De robot kan allerlei zaken transporteren zoals voedsel, medicatie en kleding.

Voor de opdrachtgever heeft Niek inzichtelijk gemaakt op welke wijze de opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden bij de inzet van Robot Mo, hoe eventuele aansprakelijkheidsrisico’s ondervangen c.q. verkleind kunnen worden en hoe de aansprakelijkheidsrisico’s eerlijk tussen partijen verdeeld kunnen worden. In dat kader heeft Niek verschillende contractsbepalingen geformuleerd die de opdrachtgever zou kunnen gebruiken in een in de toekomst te sluiten overeenkomst met ziekenhuizen met het oog op de verdeling van de aansprakelijkheidsrisico’s.

Heeft u na het lezen van deze bijdrage een vraag of bent u zelf een nieuw product aan het ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale technologie en heeft u in het verlengde daarvan vragen over de aansprakelijkheidsaspecten hiervan, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar n.lavrijssen@fontys.nl.