Actualiteiten

Onderzoek tweedejaars studenten tbv ontwikkeling VR-bril

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys is een virtual reality tool (‘VR-tool) aan het ontwikkelen, waarmee studenten kunnen oefenen met het bijstaan van een cliënt tijdens een comparitie van partijen in een civiele procedure bij de kantonrechter en tijdens een hoorzitting in een bezwaarprocedure in een bestuursrechtelijke kwestie. Door een VR-bril op te zetten, lijkt het net of de student echt bij zo’n comparitie of hoorzitting aanwezig is. De beelden die de student via de VR-bril te zien krijgt, zijn vergelijkbaar met een echte zittingszaal.

Kloof tussen recht & digitale technologie

Dr. Mara Păun, docent-onderzoeker bij de Juridische Hogeschool en lid van het Lectoraat Recht en digitale technologie, heeft cum laude haar proefschrift aan Tilburg University afgerond! In haar onderzoek richtte ze zich op de kloof tussen recht en technologie - waarbij technologie zich sneller ontwikkelt dan het recht zich kan aanpassen. Mara Paun ontwierp een analytische kader om de mismatches in wet- en regelgeving te begrijpen. Dit biedt waardevolle inzichten en oplossingen om de wetgeving in lijn te brengen met de razendsnelle digitale veranderingen.

AI in HR

Inge Brattinga doet samen met het Kenniscentrum AI van Fontys onderzoek naar een tool om AI toepassingen zo mensenrechtenvriendelijk mogelijk te maken en inbreuken op privacy te voorkomen. Het juridisch kader van toepassing van AI in HR in vogelvlucht geven we hieronder weer.

Is AI Fair?

In de Verenigde Staten hebben auteursrechthebbenden zich verenigd en zijn een zogenaamde “class action” gestart tegen verschillende aanbieders van dergelijke AI systemen waaronder Stability AI en Midjourney.

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en de kansen voor AI

Avans AI Learning Lab

Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die, op basis van jouw input, zelf tekst, video's en plaatjes genereert. Het bekendste voorbeeld daarvan is ChatGPT. Dit heeft ook impact op ons onderwijs. Op 8 november startte daarom het
AI Learning Lab met 20 nieuwsgierige docenten en ICTO-coaches van allerlei
opleidingen binnen Avans. Lees hier het verslag van onze bevingingen.