Recht en Digitale technologie

Doelen van het lectoraat
 • Opzetten van praktijkgericht onderzoek.
 • Invlechten van componenten Recht en Digitale technologie in het bestaande curriculum.
 • Ontwikkelen van een minor RDT waar met name onderwerpen als privacy, gegevensbescherming en contracten in het curriculum terugkomen.
 • Opzetten van samenwerking met andere opleidingen, bijvoorbeeld met pedagogiek rondom het thema cyberpesten en het lectoraat digitalisering en veiligheid rondom het thema drones.

   Colette Cuijpers, lector

   Sinds 1 november 2016 ben ik als Lector Recht en Digitale Technologie verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Daarnaast ben ik als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg University. Ik ben een gepromoveerd jurist en heb een zeer brede onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van recht en digitale technologie. Naast onderwerpen als e-overheid, e-commerce, intellectuele eigendom en cybercrime ligt mijn focus in onderzoek en onderwijs met name op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   Noortje Lavrijssen, kenniskring

   Als docent Privaatrecht en Methoden en Technieken van Onderzoek ben ik verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In 2015 promoveerde ik aan Tilburg University op een onderzoek naar de sanerings- en liquidatieregelingen voor verzekeraars. Vanuit het lectoraat houd ik mij bezig met vragen op het gebied van digitale technologie en privaatrecht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor drones en zelfrijdende auto’s? En bieden de huidige wettelijke regels de consument voldoende bescherming wanneer hij online een overeenkomst sluit? Deze en andere vragen staan centraal in mijn onderzoek binnen de kenniskring. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   John Lousberg, kenniskring

   Als docent arbeidsrecht ben ik verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Na werkervaring te hebben opgedaan bij een Bureau voor Rechtshulp, de vakbond FNV en bij het team kanton van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, ben ik nu alweer een aantal jaren, overigens met veel plezier, werkzaam als docent bij de Juridische Hogeschool. Ik geef voornamelijk les in het vak arbeidsrecht. Vanaf eind 2016 maak ik deel uit van het lectoraat en houd ik me voornamelijk bezig met vragen op het raakvlak van privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   Marije Knapen, kenniskring

   Als docent Strafrecht, Methoden en Technieken van Onderzoek en Internationaal Recht ben ik sinds 2010 verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Na het behalen van de onderzoeksmaster aan Tilburg University in 2007 was ik betrokken bij verschillende onderzoeken op het gebied van grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht en detentieomstandigheden. Vanaf november 2016 ben ik lid van de kenniskring van het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Ik houd mij binnen het lectoraat voornamelijk bezig met privacy en gegevensbescherming in het publieke domein. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   Maria van den Haspel, kenniskring

   Als docent publiekrecht, met name strafrecht, werk ik alweer een aantal jaar met veel plezier bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Voor de overstap naar het onderwijs heb ik gewerkt als advocaat, wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie en officier van justitie. Sinds november 2016 maak ik deel uit van de kenniskring van het lectoraat. Ik houd mij binnen het lectoraat voornamelijk bezig met privacy en gegevensbescherming in het publieke domein. Daarnaast wil ik me richten op digitale technologie en opsporing. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

   Nader kennis maken met het lectoraat


   Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.