Collegegeld en administratieve zaken

Voor het studiejaar 2023-2024 zijn er de volgende drie tarieven:
1. wettelijke collegegeld € 2130,-
2. verlaagd wettelijk collegegeld € 1065,-
3. instellingscollegegeld € 6520,-

Kijk op de collegegeldmeter op de website van Fontys wat op jou van toepassing is.
Meer informatie over het collegegeld vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, www.ocenw.nl.

Collegegeld door werkgever

Als je werkgever het collegegeld betaalt, dan betaal je eerst zelf het collegegeld door middel van de digitale machtiging in Studielink en daarna vraag je bij het onderwijsbureau een 'bewijs van betaald collegegeld' aan. Dit bewijs van betaald collegegeld kun je declareren bij je werkgever. Fontys verstrekt geen facturen. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het onderwijsbureau. Zorg dat je tijdig aan je financiële verplichtingen hebt voldaan.

Bewijs van inschrijving

Als je aan alle inschrijvingsverplichtingen hebt voldaan, ontvang je in september een bewijs van inschrijving.

Met vragen over je inschrijving voor HBO-Rechten kun je terecht bij het onderwijsbureau via 
juridischehogeschool@fontys.nl of 08850 78200. Of rechtstreeks bij de medewerker aan de balie, openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Studentenpas

Je studentenpas heb je nodig om je binnen de Juridische Hogeschool te legitimeren en om te printen en/of kopiëren. Je krijgt een pas van Fontys, hiervoor moet je zelf een foto uploaden Na je aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je studentnummer en je PCN-nummer (persoonlijk communicatienummer). Na het uploaden van een foto en voltooiing van je inschrijving, wordt de Fontyspas thuis gestuurd.

E-mailadressen

Je krijgt een account van Avans én van Fontys en je krijgt twee e-mailadressen (een van Avans en een van Fontys). De Juridische Hogeschool correspondeert via het e-mailadres van Avans! Berichten door Fontys over je (her)inschrijving en betaling van het collegegeld worden echter naar je Fontys e-mailadres gestuurd. Je dient dus beide e-mailadressen bij te houden!

Adreswijziging

Adres- en telefoonnummerwijzigingen kun je alleen zelf wijzigen via Studielink. Zorg ervoor dat je wijzingen in je gegevens meteen doorgeeft in Studielink, zodat je altijd bereikbaar bent! Het wijzigen van je officiële woonadres gaat via de Gemeentelijke Basis Administratie.

OER: onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een onderdeel van het Studentenstatuut. In de OER wordt onder andere een aantal rechten en verplichtingen van de student van deze opleiding beschreven. Je vindt in de OER ook informatie over het curriculum, de organisatie van het onderwijs en de regels betreffende tentamens en herkansingen.

Onderwijs- en examenregeling (OER)