Regelingen, rechten en plichten

Studiebelasting

Om het diploma HBO-Rechten in ontvangst te mogen nemen, moet je in totaal 240 studiepunten, ook wel 'European Credits (EC's) genoemd, hebben behaald. Studiepunten ontvang je als je ten minste een voldoende voor al je tentamens hebt behaald. Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd. De gemiddelde studiebelasting per week is 40 uur. Daarin vallen de contacturen met de docent tijdens de hoor- en werkcolleges, studiebegeleiding en zelfstudie (alleen of met medestudenten).

Propedeuse en bindend studieadvies 

Per studiejaar kun je 60 studiepunten behalen. Je kunt dus in vier jaar de studie helemaal afronden. Haal je in het eerste studiejaar alle 60 studiepunten, dan heb je de propedeuse behaald en mag je starten aan het tweede jaar: de kernfase. Heb je na het eerste jaar minder dan 52 studiepunten, dan krijg je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dat betekent dat je niet verder kunt met de opleiding aan de Juridische Hogeschool. Samen met je studieloopbaanbegeleider bespreek je dan of je op een andere opleiding beter op je plek bent.

Verlengde propedeuse

Als je tussen 52 t/m 59 studiepunten hebt behaald, mag je de opleiding vervolgen, maar word je (nog) niet toegelaten tot de kernfase. Je zult eerst de opgelopen achterstand weg moeten werken. Dit is de verlengde propedeuse. Zodra je de vereiste 60 studiepunten en dus je propedeuse hebt behaald, word je toegelaten tot de kernfase in het eerste blok (zodra dit aangeboden wordt). Als Juridische Hogeschool willen we je op deze manier stimuleren om de norm te halen én om je zoveel mogelijk de kans bieden om nominaal (zonder achterstand) te blijven studeren.

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut bevat de rechten en verplichtingen van studenten, die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In het statuut is onder andere beschreven: alles omtrent inschrijving en herinschrijving, medezeggenschap, normen en sanctiebepalingen, rechtsbescherming en studentenvoorzieningen. 

OER: onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een onderdeel van het Studentenstatuut. In de OER wordt onder andere een aantal rechten en verplichtingen van de student van deze opleiding beschreven. Je vindt in de OER ook informatie over het curriculum, de organisatie van het onderwijs en de regels betreffende tentamens en herkansingen.

Inschrijfvoorwaarden Fontys

Inschrijfvoorwaarden Avans

Studentenstatuut Juridische Hogeschool

Onderwijs- & Examenregeling