Een robot is geen superverspreider

11 mei 2022

In opdracht van het lectoraat Interaction Design van Fontys Hogeschool ICT en het lectoraat Recht & Digitale Technologie van de Juridische Hogeschool heeft afstudeerder Noor Stabel van september 2020 tot en met januari 2021 juridisch onderzoek verricht ten behoeve van het onderzoeksproject 'Een Robot is Geen Superverspreider', hierna: ‘RIGS’.

Binnen het onderzoeksproject RIGS wordt door studenten van de opleidingen Mechantronica en ICT van Fontys een robot ontwikkeld ten behoeve van horecaondernemingen, die kan worden ingezet om eten en drinken te brengen naar de gasten. Op die manier kan de 1,5-meterregel, die als gevolg van het Coronavirus op dit moment in de samenleving geldt, zo goed mogelijk in acht genomen worden in horecagelegenheden en wordt het risico op verspreiding van het Coronavirus verkleind.

Noor heeft in haar onderzoek gekeken naar de aansprakelijkheid van de producent van de horecarobot: op welke wijze kan het ontwerp van de horecarobot zodanig worden aangepast, dat het aansprakelijkheidsrisico van de producent van de robot zo veel mogelijk wordt voorkomen, en in hoeverre is het voor de producent mogelijk om zijn aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten door middel van een exoneratieclausule of disclaimer?

Uit het onderzoek is gebleken dat niet alle risico’s met behulp van het ontwerp van de horecarobot kunnen worden weggenomen. Voor de resterende risico’s zal gewaarschuwd moeten worden c.q. zullen instructies moeten worden gegeven rondom het gebruik van de horecarobot. Hiervoor heeft Noor een disclaimer opgesteld, waarin aan de hand van afbeeldingen en toelichtingen daarop instructies worden gegeven aan de bezoekers van een horecaonderneming. Deze instructies kunnen bijvoorbeeld in stickervorm op de tafels van de horecaonderneming worden geplakt en kunnen op de website van de horecaonderneming en/of producent worden geplaatst. Door gebruik te maken van de disclaimer zal de horecarobot minder snel worden aangemerkt als een gebrekkig product en bij niet-naleving van de instructies door bezoekers van de horecaonderneming zal er eerder een geslaagd beroep kunnen worden gedaan op de eigen schuld van de bezoeker, wanneer hij of zij schade oploopt als gevolg van de horecarobot.

Een goed ontwerp in het halve werk: naar een servicerobot met zo min mogelijk privacyrisico's

Update 9 mei 2022

Op steeds meer plekken in de samenleving ziet men servicerobots verschijnen. Servicerobots zijn robots die zich zelfstandig bewegen in een bepaalde omgeving om goederen van A naar B te vervoeren. In deze bijdrage wordt antwoord gegeven op de vraag op welke wijze de producent van een servicerobot het ontwerp van de servicerobot vorm dient te geven om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) te voldoen. Daarbij worden eerst de ‘ogen’ van de robot getoetst aan de AVG, om vervolgens aan de hand van een beschrijving van de do’s en dont’s vanuit het perspectief van de privacywetgeving een antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

Dit artikel is te raadplegen via het Tijdschrift Computerrecht: N. Lavrijssen en V. Dank ‘Een goed ontwerp is het halve werk: naar een servicerobot met zo min mogelijkprivacyrisico’s’’, 𝘊𝘰𝘮𝘱𝘶𝘵𝘦𝘳𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵 2022/92.

Online raadplegen

Privacy-aspecten project RIGS

Update 1 juni 2021
Bij de inzet van de robot wordt gebruikt gemaakt van sensoren en camera’s. Naast aansprakelijkheid moet er daarom ook worden gekeken naar de privacyaspecten. Docent Vivian Dank heeft onderzocht wat het privacyrechtelijke normenkader is waarbinnen de robot moet worden ontwikkeld. Omdat nog niet helemaal vaststond hoe de robot zou gaan functioneren, is er voor dit normenkader gewerkt met scenario’s. Uit het onderzoek is gebleken dat de robot ingezet mag worden in de horeca. Wel is belangrijk dat de gasten goed worden geïnformeerd en dat de camerabeelden zo kort mogelijk en lokaal worden opgeslagen. Geadviseerd is om de verwijdering van de beelden zo veel mogelijk in het ontwerp van de robot in te bouwen. Het gehele normenkader kunt u in deze bijlage lezen.

Heeft u een vraag of bent u zelf een nieuw product aan het ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale technologie en heeft u in het verlengde daarvan vragen over de privacyaspecten hiervan, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar v.dank@avans.nl.