Beroepspraktijk

De Juridische Hogeschool leidt studenten op tot juridische professionals die klaar zijn voor de praktijk. De praktijk heeft dan ook een prominente plaats binnen de opleiding en is in elk onderwijsblok zichtbaar en actief aanwezig. We werken waar mogelijk met echte casussen en/of met gastdocenten uit diverse organisaties. Ook zijn we strategisch partner van Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie.

De minors ontwikkelen we gezamenlijk met het werkveld, waardoor deze een rechtstreekse 'springplank' naar de beroepspraktijk zijn.

We vragen regelmatig input van en feedback aan onze alumni, stage- en afstudeerbegeleiders en andere juridische professionals. Twee keer per jaar vindt een overleg plaats met de leden van de werkveldadviesraad. Hier worden specifieke vraagstukken rondom het onderwijs en de aansluiting op het werkveld voorgelegd.

Elke afstudeeropdracht wordt mede beoordeeld door een gecommitteerde uit de beroepspraktijk die affiniteit heeft met het onderwerp van het afstudeeronderzoek.

Daarnaast ontvangen we graag feedback op de startbekwaamheid van onze afgestudeerden.

Wil je meer informatie over stage- en afstudeermogelijkheden of praktijkopdrachten voor studenten? Of van gedachten wisselen over de rol van gecommitteerde, de competenties van afgestudeerden en aansluiting op de beroepspraktijk.

Neem dan contact op met ons stagebureau

Stage

Studenten aan de Juridische Hogeschool beginnen het derde studiejaar met twintig weken stage. In de eerste twee studiejaren hebben ze algemene kennis opgedaan van het privaatrecht, publiekrecht en strafrecht. Daarnaast hebben ze juridische, sociale, communicatieve en managementvaardigheden verworven waardoor ze er klaar voor zijn om praktische opdrachten uit te voeren.

Afstuderen

Studenten sluiten de opleiding af met een afstudeerstage van 20 werkweken, waarvan 14 weken binnen een organisatie. In deze periode verrichten ze een juridisch relevant onderzoek. Met de resultaten uit het onderzoek maakt de afstudeerder een beroepsproduct dat direct bruikbaar is in de praktijk van de organisatie waar het afstuderen heeft plaatsgevonden.