Colette Cuijpers, lector

Sinds 1 november 2016 ben ik als Lector Recht en Digitale Technologie verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Daarnaast ben ik als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg University. Ik ben een gepromoveerd jurist en heb een zeer brede onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van recht en digitale technologie. Naast onderwerpen als e-overheid, e-commerce, intellectuele eigendom en cybercrime ligt mijn focus in onderzoek en onderwijs met name op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

Noortje Lavrijssen, kenniskring

Als docent Privaatrecht en Methoden en Technieken van Onderzoek ben ik verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In 2015 promoveerde ik aan Tilburg University op een onderzoek naar de sanerings- en liquidatieregelingen voor verzekeraars. Vanuit het lectoraat houd ik mij bezig met vragen op het gebied van digitale technologie en privaatrecht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor drones en zelfrijdende auto’s? En bieden de huidige wettelijke regels de consument voldoende bescherming wanneer hij online een overeenkomst sluit? Deze en andere vragen staan centraal in mijn onderzoek binnen de kenniskring. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

John Lousberg, kenniskring

Na werkervaring te hebben opgedaan bij een Bureau voor Rechtshulp, de vakbond FNV en bij het team kanton van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, ben ik nu alweer een aantal jaren, overigens met veel plezier, werkzaam bij de Juridische Hogeschool als docent arbeidsrecht. Bij het lectoraat houd ik me voornamelijk bezig met vragen op het raakvlak van privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht. Hierover schrijf ik regelmatig blogs met als doel de lezer en met name de student enthousiast voor het vak arbeidsrecht en bewust van het vak privacyrecht te maken. Mijn blogs lees je op mijn pagina meneerlousberg.nl.

Vivian Dank, kenniskring

Met veel plezier werk ik als docent privaatrecht bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Hiervoor heb ik gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en als docent privaatrecht bij een andere hogeschool. Sinds september 2019 maak ik deel uit van de kenniskring van het lectoraat. Ik houd mij binnen het lectoraat voornamelijk bezig met privacy en Legal Tech binnen het privaatrecht en het ontwikkelen van onderwijs op deze gebieden. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

Caro van der Voort, kenniskring

Sinds 2006 ben ik als docent van met name privaatrechtelijke vakken verbonden aan de Juridische Hogeschool. Mijn kennis en interesse liggen op het gebied van contractenrecht en privacyrecht/ gegevensbescherming en in het bijzonder op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht (IE). In dat kader heb ik de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden (BBMM) afgerond en geef ik incidenteel in de praktijk advies op het gebied van IE en merkdepots. Binnen het lectoraat richt ik me vooral op intellectuele eigendomsrechten op digitale technologieën waaronder de bescherming van software, algoritmes en AI. Mocht u hier ideeën, vragen of stageopdrachten over hebben dan kunt u hierover vrijblijvend contact opnemen.

Maria van den Haspel, kenniskring

Als docent aan de Juridische Hogeschool ontwikkel en geef ik onderwijs in het veiligheidsdomein, zoals stafrechtelijke vakken maar ook bestuurlijke handhaving en de combinatie daarvan. Dat vloeit logisch voort uit mijn werkervaring op dit gebied in o.a. de advocatuur, bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. De mogelijkheden en risico’s die digitale technologie met zich brengt, roepen ook in het veiligheidsdomein interessante juridische vragen op. Voor onze vierdejaarsstudenten heb ik in het verlengde daarvan een vak 'Gegevensdeling in het veiligheidsdomein' ontwikkeld en een keuzevak 'Cybercrime & Cybersecurity'. Voor de komende periode zal ik binnen het lectoraat, zoveel mogelijk samen met studenten, de focus leggen op Cybercrime. Voor ideeën, vragen en onderzoeksopdrachten, neem vrijblijvend contact op!