Colette Cuijpers, lector

Sinds 1 november 2016 ben ik als Lector Recht en Digitale Technologie verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Daarnaast ben ik als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg University. Ik ben een gepromoveerd jurist en heb een zeer brede onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van recht en digitale technologie. Naast onderwerpen als e-overheid, e-commerce, intellectuele eigendom en cybercrime ligt mijn focus in onderzoek en onderwijs met name op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Noortje Lavrijssen, kenniskring

Als docent Privaatrecht en Methoden en Technieken van Onderzoek ben ik verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In 2015 promoveerde ik aan Tilburg University op een onderzoek naar de sanerings- en liquidatieregelingen voor verzekeraars. Vanuit het lectoraat houd ik mij bezig met vragen op het gebied van digitale technologie en privaatrecht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor drones en zelfrijdende auto’s? En bieden de huidige wettelijke regels de consument voldoende bescherming wanneer hij online een overeenkomst sluit? Deze en andere vragen staan centraal in mijn onderzoek binnen de kenniskring. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

Mara Paun, kenniskring

Mara Paun werkt sinds 1 april als docent-onderzoeker bij de Juridische Hogeschool. Daarnaast werkt zij als promovenda bij Tilburg Universiteit. Haar expertise is in het internationaal en Europees recht, met een focus op recht en technologie.

Vivian Dank, kenniskring

Met veel plezier werk ik als docent privaatrecht bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Hiervoor heb ik gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en als docent privaatrecht bij een andere hogeschool. Sinds september 2019 maak ik deel uit van de kenniskring van het lectoraat. Ik houd mij binnen het lectoraat voornamelijk bezig met privacy en Legal Tech binnen het privaatrecht en het ontwikkelen van onderwijs op deze gebieden. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten neem vrijblijvend contact op!

Caro van der Voort, kenniskring

Sinds 2006 ben ik als docent van met name privaatrechtelijke vakken verbonden aan de Juridische Hogeschool. Mijn kennis en interesse liggen op het gebied van contractenrecht en privacyrecht/ gegevensbescherming en in het bijzonder op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht (IE). In dat kader heb ik de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden (BBMM) afgerond en geef ik incidenteel in de praktijk advies op het gebied van IE en merkdepots. Binnen het lectoraat richt ik me vooral op intellectuele eigendomsrechten op digitale technologieën waaronder de bescherming van software, algoritmes en AI. Mocht u hier ideeën, vragen of stageopdrachten over hebben dan kunt u hierover vrijblijvend contact opnemen.

Inge Brattinga, kenniskring

Vanaf 1998 ben ik als docent parttime werkzaam in het hbo. Eerst bij de deeltijdopleiding HRM en sinds 2021 verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Sinds september 2021 ben ik verbonden aan het lectoraat Recht en Digitale Technologie. Naast het onderwijs ben ik verbonden aan VRF Advocaten te Oisterwijk. Mijn kennis en interesse liggen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheid, contractenrecht en in het bijzonder privacyrecht/ gegevensbescherming. Ik ben in dit kader sinds 2018 CIPP/E en CIPM gecertificeerd. Ik ben vaste columnist voor Flexnieuws op het gebied van privacy en natuurlijk kunt u regelmatig blogs van mij vinden op de website van VRF advocaten. Binnen het lectoraat richt ik me vooral op arbeidsrecht, ondernemingsrecht en natuurlijk privacy. Mocht u hier ideeën, vragen of stageopdrachten over hebben dan kunt u hierover altijd contact met mij opnemen.

Bram Janssens, kenniskring

Sinds 2017 ben ik werkzaam als docent Internationaal & Europees recht en Bestuursrecht bij de Juridische Hogeschool. Daarnaast ben ik in 2023 ook gestart bij het Lectoraat Recht & Digitale technologie. Momenteel ben ik bezig met een promotietraject, met Colette Cuijpers als een van mijn begeleiders, in de hoek van het nationale en internationale natuurbeschermingsrecht. Ook binnen die praktijk wordt tegenwoordig op grote schaal gebruik gemaakt van technologische en digitale hulpmiddelen waarvan de juridische implicaties nog niet altijd duidelijk zijn. Het gebruik van cameravallen, drones, ‘tracking collars’ en ‘virtual fencing’ zijn daar enkele voorbeelden van. Voor ideeën, vragen en stage-opdrachten op deze vlakken neem vrijblijvend contact op!

Astrid Cobben, kenniskring

Sinds 2009 ben ik docent recht aan de Juridische Hogeschool. k heb onder andere Methoden en Technieken van Onderzoek gedoceerd, nu ben ik met name docent-coach in de propedeuse. Ik begeleid regelmatig afstudeerders. In het lectoraat verdiep ik mij in ‘data in de zorg’, waarbij b.v. de AVG, de MDR en de AI Act aan de orde komen.