Studielast

Je hebt niet elke dag van negen tot vijf colleges, maar een hbo-studie vraagt ook veel zelfstudie.

Studiepunten ontvang je als je ten minste een voldoende voor al je tentamens hebt behaald. Voor tentamens en opdrachten waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd. De gemiddelde studiebelasting per week is 40 uur. Daarin vallen de contacturen met de docent tijdens de colleges, studiebegeleiding en zelfstudie (alleen of met medestudenten).