KIEM-project zorgrobots

1 november 2022

In november 2021 ontvingen Colette Cuijpers en Noortje Lavrijssen van Regieorgaan SIA een KIEM subsidie voor het onderzoeksproject ‘Op naar een protocol rondom de inzet van zorgrobots!’ van het lectoraat Recht & Digitale Technologie.

Op basis van een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek en input van de betrokken praktijkpartners – de ontwikkelaar van zorgrobot Tessa, Tinybots, en zorgorganisaties Vitalis, Thebe, Cello en Sint Annaklooster – zijn twee protocollen opgesteld voor zorgrobot Tessa: een versie voor zorgmedewerkers die zorgrobot Tessa gaan inzetten bij cliënten, en een wat uitgebreidere versie voor digicoaches, medewerkers van het innovatieteam en andere medewerkers van zorgorganisaties die nauw betrokken zijn bij de inzet van zorgrobots op de werkvloer.

Deze protocollen zijn voorzien van een (juridische) onderlegger ten behoeve van het management van zorgorganisaties. Illustrator Francine Hermans van Frats Strips & Illustraties heeft een praatplaat ontwikkeld rondom het protocol voor zorgmedewerkers, zodat tegemoet gekomen wordt aan de behoefte van zorgmedewerkers die denken in beelden in plaats van woorden. Deze praatplaat kan ook worden gebruikt om zorgrobot Tessa te introduceren bij cliënten en mantelzorgers.

De protocollen en bijbehorende documenten zijn specifiek opgesteld voor zorgrobot Tessa, maar vormen ook een mooie basis voor protocollen voor andere zorgrobots. Benieuwd wat het lectoraat Recht & Digitale Technologie op dit punt voor u kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar n.lavrijssen@fontys.nl.