De Juridische Hogeschool heeft twee locaties: Den Bosch en Tilburg.
Vanaf studiejaar 2020-2021 is de Juridische Hogeschool locatie Tilburg gehuisvest op de Fontyscampus in Tilburg-Zuid (onderwijsgebied Stappegoor).


Snel contact:

Locatie Hervenplein

Hervenplein 2, 's-Hertogenbosch

Locatiekaart op adres: Hervenplein  2, 's-Hertogenbosch

Locatie Stappegoor

Prof. Goossenslaan 1-04, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1-04, Tilburg

ROKEN

Met ingang van studiejaar 2020-2021 wordt het rookverbod voor openbare plekken van kracht. Het is dus niet meer toegestaan om te roken op de gehele terrein van de schoolgebouwen!