Statuten en reglementen

in de Onderwijs- & Examenregeling, het Studentenstatuut en in de Inschrijfvoorwaarden van Avans en Fontys vind je alle informatie over je rechten en plichten als je studeert aan de Juridische Hogeschool.

    Onderwijs- & Examenregeling deeltijd

    Inschrijfvoorwaarden Fontys

    Inschrijfvoorwaarden Avans

    Studentenstatuut Juridische Hogeschool