Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

Projecten en afstudeeronderzoeken

Studiejaar 2020-2021 hebben er maar liefst 30 studenten van de Juridische Hogeschool een afstudeeronderzoek gedaan verbonden aan het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Actuele praktijkgerichte onderzoeken waar recht en digitale technologie centraal staat en waarmee je als jurist voor de dag kunt komen. Met een afstudeeronderzoek op dit terrein onderscheiden studenten zich en creëren ze een streepje voor op andere afstudeerders, want de juristerij krijgt steeds meer met digitalisering te maken.

(on)bekend maakt (on)bemind
Misschien klinkt recht en digitale technologie niet meteen vertrouwd en is het niet het eerste interessegebied dat een juridische student zal noemen. Misschien lijkt het wel moeilijk of niet zo interessant als je geen specifieke kennis of interesse hebt in ICT. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn! Het merendeel van de afstudeerders bij het lectoraat heeft geen specifieke ICT-kennis en rondt het onderzoek succesvol af met een nieuw interessegebied rijker. De afgelopen drie jaren lag het aantal geslaagden bij het lectoraat zelfs een paar procent hoger dan het gemiddelde bij de Jurdische Hogeschool (84% tegen 80%).

Onderzoeksonderwerpen op het gebied van recht en digitale technologie zijn zeer divers, en bieden zowel voor organisaties als voor studenten tal van interessante mogelijkheden. Waar moet je dan aan denken? Misschien kun je zo niks noemen en onbekend maakt onbemind, maar zo onbekend zijn die onderwerpen niet want iedereen maakt in het dagelijks leven gebruik van digitale technologie. Denk maar aan online shoppen, social media-apps of slimme apparaten.  Hierop zijn allerlei rechtsregels van toepassing. Juridische kwesties zoals privacyvraagstukken bij het gebruik van social media, cookies op websites of aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot robots of zelfrijdende auto’s.  

Dit semester doen 14 studenten een afstudeeronderzoek verbonden aan het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Waar zijn zij zoal mee bezig en wat is hun ervaring?

Drones

In de huidige tijd zie je steeds vaker drones in de lucht vliegen. Er zijn steeds meer particulieren die een drone hebben om hobbymatig mee te vliegen, maar ook bedrijfsmatig worden drones steeds meer gebruikt.

PGO en minderjarigen

Omdat in een PGO gevoelige persoonsgegevens - zoals medische gegevens - opgeslagen en gedeeld kunnen worden, is het belangrijk om in beeld te hebben aan welke juridische regels een PGO moet voldoen wanneer een PGO wordt gebruikt door een minderjarige.

KIEM-Project

Een zorgrobot ondersteunt de zelfregie van thuiswonende ouderen waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun leven zo lang mogelijk zelf blijven voeren. Een onderzoeksproject met als doel om te komen tot een protocol rondom de inzet van zorgrobots.

Zelfrijdende auto's

De laatste jaren zijn (deels) zelfrijdende voertuigen in opkomst. De provincie Gelderland heeft – samen met een aantal partners – in november en december 2016 bijvoorbeeld zelfrijdende bussen ingezet.

Project RIGS

Binnen het onderzoeksproject RIGS (een Robot Is Geen Superverspreider) wordt door studenten van de opleidingen Mechantronica en ICT van Fontys een robot ontwikkeld ten behoeve van horecaondernemingen, die kan worden ingezet om eten en drinken te brengen naar de gasten. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de producent van deze robot?

Nalaten in de digitale wereld

Een artikel ten behoeve van het Tijdschrift Erfrecht over de mogelijkheden en uitdagingen van digitale technologie voor het erfrecht

Applicaties en websites

Bij het downloaden van applicaties accepteert bijna iedereen voorwaarden en klikt vinkjes aan, ook kinderen, zonder vaak te weten wat de gevolgen zijn en wat wettelijk wel en niet is toegestaan.

Transportrobot Mo

Een juridisch onderzoek met betrekking tot de aansprakelijkheidsaspecten van transportrobot Mo. Robot Mo is een autonome transportrobot voor gebruik in ziekenhuizen. De robot kan allerlei zaken transporteren zoals voedsel, medicatie en kleding.

Landelijk arbeidsmarktonderzoek

De Juridische Hogeschool neemt deel aan een landelijk arbeidsmarktonderzoek HBO-Rechten. Het doel van het onderzoek is om de veranderingen in de arbeidsmarkt en de bijbehorende baankansen van de hbo-jurist gezamenlijk in kaart te brengen en daarnaast te kijken of de curricula van de opleidingen nog aansluiten bij de behoeften van het werkveld nu en in de toekomst. Vanuit het lectoraat gaan twee docent-onderzoekers het gesprek hierover aan met het regionale werkveld.

Door het houden van interviews door docent-onderzoekers met huidige en potentiële werkgevers van hbo-juristen toetsen we in hoeverre de competenties waarin in de huidige curricula opgeleid wordt aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Nederland. Er is een gezamenlijk belang bij werkgevers en HBO-Rechtenopleidingen om een scherp beeld te houden van wensen en behoeften vanuit het werkveld en als gevolg daarvan benodigde aanpassingen aan de curricula van de opleidingen. Er zullen vragen besproken worden als: Als een net afgestudeerde hbo-jurist op de eerste werkdag binnenkomt, wat moeten die dan kunnen en weten (startkwalificaties)? Welke soft skills zijn daarbij belangrijk? Denk hierbij bijvoorbeeld aan interdisciplinair en intercultureel handelen, het hebben van een moreel kompas? Welke ontwikkelingen, te verwachten in de komende jaren, zijn van belang voor het werkveld van de hbo-jurist en dienen in de opleidingen te worden meegenomen? Welke relevante trends ziet u op het gebied van juridische, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen? Er worden zowel organisaties bij de overheid, in het klassieke juridische werkveld als in de commerciële sector benaderd.”

De eerste resultaten worden nog voor de zomer verwacht.

Artikelen

2021

2020

Mini-colleges

Cyberpesten

Lector Colette Cuijpers geeft een mini-college over cyberpesten, de gevolgen daarvan voor onze samenleving en of de wet ons wel genoeg beschermt tegen cyberpesten.

Podcasts

Recht en Digitale Technologie

Colette Cuijpers (25 min.)

Technologie in de sport: vloek of zegen

Colette Cuijpers & Steven Vos (19 min.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door drones

Noortje Lavrijssen (24 min.)