Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

Projecten en afstudeeronderzoeken

Elk studiejaar doen zo’n 25 studenten van de Juridische Hogeschool een afstudeeronderzoek verbonden aan het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Actuele praktijkgerichte onderzoeken waar recht en digitale technologie centraal staat en waarmee je als jurist voor de dag kunt komen. Met een afstudeeronderzoek op dit terrein onderscheiden studenten zich en creëren ze een streepje voor op andere afstudeerders, want de juristerij krijgt steeds meer met digitalisering te maken.

(on)bekend maakt (on)bemind

Misschien klinkt recht en digitale technologie niet meteen vertrouwd en is het niet het eerste interessegebied dat een juridische student zal noemen. Misschien lijkt het wel moeilijk of niet zo interessant als je geen specifieke kennis of interesse hebt in ICT. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn! Het merendeel van de afstudeerders bij het lectoraat heeft geen specifieke ICT-kennis en rondt het onderzoek succesvol af met een nieuw interessegebied rijker.

Onderzoeksonderwerpen op het gebied van recht en digitale technologie zijn zeer divers, en bieden zowel voor organisaties als voor studenten tal van interessante mogelijkheden. Waar moet je dan aan denken? Misschien kun je zo niks noemen en onbekend maakt onbemind, maar zo onbekend zijn die onderwerpen niet want iedereen maakt in het dagelijks leven gebruik van digitale technologie. Denk maar aan online shoppen, social media-apps of slimme apparaten. Hierop zijn allerlei rechtsregels van toepassing. Juridische kwesties zoals privacyvraagstukken bij het gebruik van social media, cookies op websites of aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot robots of zelfrijdende auto’s zijn enkele concrete voorbeelden, maar ook bijvoorbeeld DNA-databanken en Artificial Intelligence roepen allerlei interessante juridische vragen op.

Ook voor praktijkpartners kan het interessant zijn om een onderzoeksopdracht op het gebied van recht en digitale technologie via het Lectoraat uit te zetten. Dit kan interessant zijn wanneer een praktijkopdrachtgever zelf geen begeleidingscapaciteit kan bieden, of er ander praktische redenen zijn waarom het wenselijk is de student te verbinden aan het lectoraat, maar waarbij de student wel de vraag van de praktijkpartner kan nemen als onderwerp van onderzoek en de praktijkpartner op deze wijze dus toch geholpen kan worden. Heb je als student interesse om stage te lopen bij het lectoraat, of ben je een praktijkpartner met een recht en digitale technologievraag waarop je graag een antwoord wilt? Neem dan contact op met c.cuijpers@fontys.nl

KIEM-Project Zorgrobots

Een zorgrobot ondersteunt de zelfregie van thuiswonende ouderen waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun leven zo lang mogelijk zelf blijven voeren. Een onderzoeksproject met als doel om te komen tot een protocol rondom de inzet van zorgrobots.

PGO en minderjarigen

Omdat in een PGO gevoelige persoonsgegevens - zoals medische gegevens - opgeslagen en gedeeld kunnen worden, is het belangrijk om in beeld te hebben aan welke juridische regels een PGO moet voldoen wanneer een PGO wordt gebruikt door een minderjarige.

Drones

In de huidige tijd zie je steeds vaker drones in de lucht vliegen. Er zijn steeds meer particulieren die een drone hebben om hobbymatig mee te vliegen, maar ook bedrijfsmatig worden drones steeds meer gebruikt.

Legal Tech Alliantie

Je hoort de term steeds vaker: Legal Tech. Maar wat is Legal Tech eigenlijk en wat is de invloed op het onderwijs en het werk van de (hbo)-jurist? In dit artikel leggen we het je uit.

Castlab Proeftuin: digital supply on demand

Over digital twinning, namaakproducten, aansprakelijkheidsrisico’s en intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten).

Zelfrijdende auto's

De laatste jaren zijn (deels) zelfrijdende voertuigen in opkomst. De provincie Gelderland heeft – samen met een aantal partners – in november en december 2016 bijvoorbeeld zelfrijdende bussen ingezet.

Project RIGS

Binnen het onderzoeksproject RIGS (een Robot Is Geen Superverspreider) wordt door studenten van de opleidingen Mechantronica en ICT van Fontys een robot ontwikkeld ten behoeve van horecaondernemingen, die kan worden ingezet om eten en drinken te brengen naar de gasten. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de producent van deze robot?

Nalaten in de digitale wereld

Een artikel ten behoeve van het Tijdschrift Erfrecht over de mogelijkheden en uitdagingen van digitale technologie voor het erfrecht

CoE HTSM-project digital twins

Een digital twin is de digitale representatie van een fysieke zaak, zoals een machine. De fysieke twin bevat sensoren die data verzamelen. Digital twins bieden veel kansen voor de maakindustrie, maar leveren ook (juridische) risico’s op. Het lectoraat Recht & Digitale Technologie ontwikkelt een tool om de juridische aandachtspunten rondom het gebruik van digital twins in kaart te brengen.

Is AI Art Fair?

Applicaties en websites

Bij het downloaden van applicaties accepteert bijna iedereen voorwaarden en klikt vinkjes aan, ook kinderen, zonder vaak te weten wat de gevolgen zijn en wat wettelijk wel en niet is toegestaan.

Transportrobot Mo

Een juridisch onderzoek met betrekking tot de aansprakelijkheidsaspecten van transportrobot Mo. Robot Mo is een autonome transportrobot voor gebruik in ziekenhuizen. De robot kan allerlei zaken transporteren zoals voedsel, medicatie en kleding.

Arbeidsmarktonderzoek

De Juridische Hogeschool neemt deel aan een landelijk arbeidsmarktonderzoek HBO-Rechten. Het doel van het onderzoek is om de veranderingen in de arbeidsmarkt en de bijbehorende baankansen van de hbo-jurist gezamenlijk in kaart te brengen en daarnaast te kijken of de curricula van de opleidingen nog aansluiten bij de behoeften van het werkveld nu en in de toekomst.

Technologie in de sport: vloek of zegen?

In deze podcast interviewt Ronald Scheer Fontyslectoren Steven Vos (Sporthogeschool) en Colette Cuijpers (Juridische Hogeschool). Zij gaan vanuit hun expertise in op de gevolgen van innovaties in de sport. De grote vraag: is technologie in de sport een vloek of een zegen?

Artikelen

2021

2020

Mini-colleges

Cyberpesten

Lector Colette Cuijpers geeft een mini-college over cyberpesten, de gevolgen daarvan voor onze samenleving en of de wet ons wel genoeg beschermt tegen cyberpesten.