Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

Projecten en afstudeeronderzoeken

Drones

In de huidige tijd zie je steeds vaker drones in de lucht vliegen. Er zijn steeds meer particulieren die een drone hebben om hobbymatig mee te vliegen, maar ook bedrijfsmatig worden drones steeds meer gebruikt.

Zelfrijdende auto's

De laatste jaren zijn (deels) zelfrijdende voertuigen in opkomst. De provincie Gelderland heeft – samen met een aantal partners – in november en december 2016 bijvoorbeeld zelfrijdende bussen ingezet.

Wettelijke kaders website

Vierdejaarsstudent Peter Vervoorn over zijn praktijkgericht juridisch onderzoek naar de wettelijke kaders van het exploiteren van een website, waarop gamers elkaar voor geld kunnen uitdagen.

Persoonlijke gezondheidsomgeving en minderjarigen

Vierdejaarsstudent Nazime Yucel deed onderzoek naar PGO's: een digitale omgeving waarin iemand al zijn gezondheidsgegevens kan verzamelen, inzien en delen met anderen. Iedereen wordt in staat gesteld om gebruik te maken van een PGO. Hier vallen ook minderjarigen onder.

Een robot is geen superverspreider

In opdracht van het lectoraat Interaction Design van de Fontys Hogeschool ICT en het lectoraat Recht & Digitale Technologie heeft Noor Stabel van september 2020 tot en met januari 2021 juridisch onderzoek verricht ten behoeve van het onderzoeksproject 'Een Robot is Geen Superverspreider'.

Transportrobot Mo

In opdracht van het lectoraat Interaction Design en met begeleiding vanuit het lectoraat Recht & Digitale Technologie heeft Niek Goldak van september 2020 tot en met januari 2021 juridisch onderzoek verricht met betrekking tot de aansprakelijkheidsaspecten van transportrobot Mo. Robot Mo is een autonome transportrobot voor gebruik in ziekenhuizen. De robot kan allerlei zaken transporteren zoals voedsel, medicatie en kleding.

Artikelen

2021

2020

Mini-colleges

Cyberpesten

Lector Colette Cuijpers geeft een mini-college over cyberpesten, de gevolgen daarvan voor onze samenleving en of de wet ons wel genoeg beschermt tegen cyberpesten.

Podcasts

Recht en Digitale Technologie

Colette Cuijpers (25 min.)

Technologie in de sport: vloek of zegen

Colette Cuijpers & Steven Vos (19 min.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door drones

Noortje Lavrijssen (24 min.)