Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

Projecten en afstudeeronderzoeken

Studiejaar 2020-2021 hebben er maar liefst 30 studenten van de Juridische Hogeschool een afstudeeronderzoek gedaan verbonden aan het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Actuele praktijkgerichte onderzoeken waar recht en digitale technologie centraal staat en waarmee je als jurist voor de dag kunt komen. Met een afstudeeronderzoek op dit terrein onderscheiden studenten zich en creëren ze een streepje voor op andere afstudeerders, want de juristerij krijgt steeds meer met digitalisering te maken.

(on)bekend maakt (on)bemind
Misschien klinkt recht en digitale technologie niet meteen vertrouwd en is het niet het eerste interessegebied dat een juridische student zal noemen. Misschien lijkt het wel moeilijk of niet zo interessant als je geen specifieke kennis of interesse hebt in ICT. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn! Het merendeel van de afstudeerders bij het lectoraat heeft geen specifieke ICT-kennis en rondt het onderzoek succesvol af met een nieuw interessegebied rijker. De afgelopen drie jaren lag het aantal geslaagden bij het lectoraat zelfs een paar procent hoger dan het gemiddelde bij de Jurdische Hogeschool (84% tegen 80%).

Onderzoeksonderwerpen op het gebied van recht en digitale technologie zijn zeer divers, en bieden zowel voor organisaties als voor studenten tal van interessante mogelijkheden. Waar moet je dan aan denken? Misschien kun je zo niks noemen en onbekend maakt onbemind, maar zo onbekend zijn die onderwerpen niet want iedereen maakt in het dagelijks leven gebruik van digitale technologie. Denk maar aan online shoppen, social media-apps of slimme apparaten.  Hierop zijn allerlei rechtsregels van toepassing. Juridische kwesties zoals privacyvraagstukken bij het gebruik van social media, cookies op websites of aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot robots of zelfrijdende auto’s.  

Dit semester doen 14 studenten een afstudeeronderzoek verbonden aan het Lectoraat Recht en Digitale Technologie. Waar zijn zij zoal mee bezig en wat is hun ervaring?

Drones

In de huidige tijd zie je steeds vaker drones in de lucht vliegen. Er zijn steeds meer particulieren die een drone hebben om hobbymatig mee te vliegen, maar ook bedrijfsmatig worden drones steeds meer gebruikt.

Zelfrijdende auto's

De laatste jaren zijn (deels) zelfrijdende voertuigen in opkomst. De provincie Gelderland heeft – samen met een aantal partners – in november en december 2016 bijvoorbeeld zelfrijdende bussen ingezet.

Applicaties en websites

Bij het downloaden van applicaties accepteert bijna iedereen voorwaarden en klikt vinkjes aan, ook kinderen, zonder vaak te weten wat de gevolgen zijn en wat wettelijk wel en niet is toegestaan.

Persoonlijke gezondheidsomgeving en minderjarigen

Vierdejaarsstudent Nazime Yucel deed onderzoek naar PGO's: een digitale omgeving waarin iemand al zijn gezondheidsgegevens kan verzamelen, inzien en delen met anderen. Iedereen wordt in staat gesteld om gebruik te maken van een PGO. Hier vallen ook minderjarigen onder.

Een robot is geen superverspreider

In opdracht van het lectoraat Interaction Design van de Fontys Hogeschool ICT en het lectoraat Recht & Digitale Technologie heeft Noor Stabel van september 2020 tot en met januari 2021 juridisch onderzoek verricht ten behoeve van het onderzoeksproject 'Een Robot is Geen Superverspreider'.

Transportrobot Mo

In opdracht van het lectoraat Interaction Design en met begeleiding vanuit het lectoraat Recht & Digitale Technologie heeft Niek Goldak van september 2020 tot en met januari 2021 juridisch onderzoek verricht met betrekking tot de aansprakelijkheidsaspecten van transportrobot Mo. Robot Mo is een autonome transportrobot voor gebruik in ziekenhuizen. De robot kan allerlei zaken transporteren zoals voedsel, medicatie en kleding.

Artikelen

2021

2020

Mini-colleges

Cyberpesten

Lector Colette Cuijpers geeft een mini-college over cyberpesten, de gevolgen daarvan voor onze samenleving en of de wet ons wel genoeg beschermt tegen cyberpesten.

Podcasts

Recht en Digitale Technologie

Colette Cuijpers (25 min.)

Technologie in de sport: vloek of zegen

Colette Cuijpers & Steven Vos (19 min.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door drones

Noortje Lavrijssen (24 min.)