Nader kennis maken met het lectoraat

Zowel actualiteiten over Recht en Digitale Technologie als informatie over de projecten en onderzoeken publiceren de lector en kenniskringleden op onze website.

Artikelen

Podcasts

Recht en Digitale Technologie

Colette Cuijpers (25 min.)

Technologie in de sport: vloek of zegen

Colette Cuijpers & Steven Vos (19 min.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door drones

Noortje Lavrijssen (24 min.)

Kinderspel

OpenRecht-blog 2019#1

Mag mijn zoon op Instagram?

Als ik over de schouder van mijn 11-jarige zoon meekijk op zijn tablet, zie ik dat hij op Instagram bezig is. Na vele en heftige discussies ging ik als ouder over stag. Het argument: “Iedereen mag het behalve ik en dan ben ik de nerd van de klas en dat komt door jou mam” had uiteindelijk succes. Mijn zoon mocht op Instagram. Uiteraard na een goed gesprek over wat wel en niet gepast is op Instagram, wat de gevaren en risico’s zijn van sociale media en onder voorbehoud van mijn recht om mee te mogen kijken en te mogen controleren indien daar reden toe is. Onder voorwaarden heb ik mijn zoon dus toestemming gegeven om op Instagram te gaan. Maar ik heb nooit toestemming gegeven aan Instagram voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. Op grond van artikel 6 van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig indien de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Uit de algemene voorwaarden van Instagram en het gegevensbeleid blijkt dat Instagram de verwerking van gegevens niet baseert op de grondslag contract (het zou een argument kunnen zijn dat met het aanmaken van een account een contract gesloten wordt op basis waarvan gegevens verwerkt mogen worden). Echter, om meer gegevens te mogen verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van de dienst, wordt de verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijk gestoeld op het geven van toestemming.  lees verder


Hbo-juristen van de Juridische Hogeschool zijn pioniers als het aankomt op werken met de beslisbomen van Berkeley Bridge. Daarmee grijpen zij de kans om significant verschil te maken in de wereld van juridisch advies.

Cyberpesten


Lector Colette Cuijpers geeft een mini-college over cyberpesten, de gevolgen daarvan voor onze samenleving en of de wet ons wel genoeg beschermt tegen cyberpesten.

De huiskamer wordt slim. Maar wat doen bedrijven met de verzamelde data?

De Nederlandse huiskamer wordt slim. Dat levert gemak op, maar ook zorgen over privacy. Want wat gebeurt er met de intieme data die bedrijven verzamelen? Dat is volgens Colette Cuijpers volstrekt intransparant en ook wel zorgelijk want 'doordat gebruikers toestemming geven, krijgen bedrijven veel meer ruimte om gegevens te gebruiken dan veel mensen doorhebben'.  
Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant.


Bron: Volkskrant
Bewerkt door: Monique van Laar

Het recht op vergeten en Google

Het is vaste jurisprudentie, voor zowel het EVRM als het Handvest EU, dat bij conflicterende grondrechten 'a fair balance' gevonden dient te worden tussen die rechten. Geen van de grondrechten is absoluut en heeft voorrang. De rechter zal op grond van alle omstandigheden van het geval tussen die conflicterende grondrechten een afweging dienen te maken.