Aanmelden

 1. Je aanmelding regel je vóór 1 mei via studielink.nl.  Studielink is een online service en daarmee 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. In de aanmeldprocedure op Studielink staan alle stappen beschreven die je moet doorlopen. 
 2. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Daarbij bekijken we samen of de opleiding bij je past.
 3. Regel je machtiging voor de betaling van het collegegeld. Je moet deze digitale machtiging uiterlijk voor 1 september hebben geregeld. Je vindt de digitale machtiging in 'Mijn Studielink pagina' bij je ‘Mijn To Do-lijst’. Een machtiging afgeven kan pas vanaf 15 mei via Studielink. De eerste incasso vindt plaats medio september.


In de Onderwijs- & Examenregeling, het Studentenstatuut en in de Inschrijfvoorwaarden van Avans en Fontys vind je alle informatie over je rechten en plichten als je studeert aan de Juridische Hogeschool.

  Inschrijfvoorwaarden Fontys

  Inschrijfvoorwaarden Avans

  Studentenstatuut Juridische Hogeschool

  Onderwijs- & Examenregeling