Minor

Met een minor geef je je studie een eigen gezicht. Je kunt je beroepsperspectieven ermee verbreden of jezelf juist specialiseren. Je kunt kiezen voor een verbredende minor of voor een verdiepende, juridische minor. Ook minors buiten de Juridische Hogeschool en in het buitenland zijn mogelijk. Een minor bestaat uit 30 studiepunten, verdeeld over twee blokken.

Minor Juridisch Advies

Deze minor leidt je op voor een juridische adviesfunctie. Je voert gesprekken, behandelt en bouwt dossiers op, geeft mondeling en schriftelijk advies en staat je klant bij.

Minor Innovatieve Bedrijfsjurist

Deze minor is bedoeld voor studenten die interesse hebben in een functie in het bedrijfsleven, op een bedrijfsjuridische afdeling. Maar die daarnaast ook gefascineerd zijn door de juridische, maatschappelijke en ethische vragen die innovaties oproepen.

Minor Recht & Veiligheid

In de minor recht & veiligheid staan verschillende veiligheidsonderwerpen centraal. Je gaat aan de slag met echte opdrachten en leert hoe je criminaliteit en verstoringen van de openbare orde op effectieve wijze kunt aanpakken.

Externe minor

Je kunt er ook voor kiezen om je studie te verbreden door een minor bij een andere opleiding te kiezen of door een aantal maanden in het buitenland te studeren.

Minor Recht

Voor studenten van andere studies dan HBO-Rechten! Deze minor is dusdanig ontworpen dat deze bijdraagt aan de competentieontwikkeling van studenten van verschillende majors.