Minor recht & veiligheid

In de minor recht & veiligheid staan verschillende veiligheidsonderwerpen centraal, variërend van woonoverlast, jeugdcriminaliteit en huiselijk geweld, tot evenementen, drugsoverlast en rampen. Voor de aanpak van al deze thema’s zijn heel wat instrumenten beschikbaar en kan aan allerlei maatregelen gedacht worden, bijvoorbeeld instellen van cameratoezicht, preventief fouilleren of sluiten van drugspanden.
Aan veiligheidsproblemen werk je met meerdere deskundigen. Hoe je dat aanpakt, komt terug in de vakken: (jeugd)straf- en bestuursrecht, criminology, fysieke veiligheid en ethiek, integriteit & veiligheid. Ook gaan we in op de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners: politie, gemeente, advocatuur en het Openbaar Ministerie. In de minor wordt ook vanuit criminologisch oogpunt naar veiligheid gekeken en er wordt aandacht besteed aan risicomanagement.