Kernfase: jaar 2 en 3

Als je 52 t/m 59 studiepunten hebt behaald, mag je de opleiding vervolgen, maar word je (nog) niet toegelaten tot de kernfase: het tweede en derde studiejaar.
Je moet eerst de opgelopen achterstand wegwerken binnen een periode van een half jaar (2 onderwijsblokken). Dit is de verlengde propedeuse.
Als je na dat half jaar de vereiste 60 studiepunten hebt behaald, word je toegelaten tot de kernfase in het eerste blok. 
Als Juridische Hogeschool willen we je op deze manier stimuleren om de norm te halen én je zoveel mogelijk de kans bieden om nominaal (zonder achterstand) te blijven studeren.