Beoordeling ‘GOED’ voor Juridische Hogeschool

In februari 2019 is de Juridische Hogeschool bezocht door een visitatiepanel van de NQA (Netherlands Quality Agency), in het rapport staat een fantastische beoordeling voor de HBO-Rechtenopleiding van de Juridische Hogeschool. Elke zes jaar moeten opleidingen in het hoger onderwijs worden geaccrediteerd, dat wil zeggen: getoetst op kwaliteit zodat studenten verzekerd zijn van een erkend en waardig diploma. Onafhankelijke deskundigen beoordelen of opleidingen van voldoende kwaliteit zijn. De eindconclusie van het visitatiepanel is: goed. Dit hoogst haalbare oordeel geldt voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding en voor beide locaties (Tilburg en Den Bosch). Dat betekent dat de HBO-Rechtenopleiding van de Juridische Hogeschool voor de komende zes jaar geaccrediteerd is.

Elf standaarden
De Juridische Hogeschool is beoordeeld op elf standaarden (zie schema), op tien standaarden scoort de Juridische Hogeschool de beoordeling: goed. De standaard ‘voorzieningen’ krijgt een voldoende. Het panel geeft desondanks aan dat “de huisvesting en materiële voorzieningen compleet en modern zijn”. Met de verhuizingen die voor beide locaties de komende jaren op de planning staan, kunnen we deze standaard goed aanpakken. Echter, kwaliteit van onderwijs draait om de 10 overige standaarden, dat is waar het echt over gaat:

Het panel vindt dat bij de Juridische Hogeschool het hbo-bachelorniveau is gewaarborgd, dat we voldoen aan de eisen van het beroepenveld en dat we met het profiel van de hbo-jurist goed aansluiten op actuele ontwikkelingen in het werkveld. Als je studeert aan de Juridische Hogeschool verwerf je een brede juridische kennisbasis én de vaardigheden die nodig zijn om in de praktijk vraagstukken op te lossen op een eigentijdse manier. Verder noemt het panel het toetssysteem adequaat en de eindproducten die het panel heeft gezien ”tonen overtuigend een beoogd bachelorniveau”!
Deze accreditatie is een bevestiging dat de Juridische Hogeschool over een lange periode een constante hoge kwaliteit kan leveren. Het diploma HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool is dan ook een meer dan waardig diploma op de arbeidsmarkt!

Hier kun je het verslag met ontwikkelpunten en adviezen van het visitatiepanel lezen.

Verslag Ontwikkelgesprek Accreditatie Juridische Hogeschool Avans Fontys