Keynote speakers

Mark van Ostaijen

keynote speaker

Rens van der Vorst

keynote speaker

Masterclasses en workshops

1. Synthetische drugs

Marloes Lippens, Politie Oost-Brabant 

De kranten staan er sinds enkele maanden bol van, drugsdumpingen en drugslabswaar onder andere synthetische drugs worden geproduceerd. Het probleem lijkt vooral in Brabant groot, maar lijkt zich ook uit te spreiden naar andere locaties in Nederland en over de Duitse en Belgische grens.

Wat is synthetische drugs precies? Wat gebeurt er in de drugslabs? Wat zijn de gevaren ervan en hoe herken je het? Graag neem ik je mee in deze wereld!Ronde: 1 + 2  
Ruimte: Dexter 19 
Aantal plaatsen: 50 

2. Ondernemerschap als hbo-jurist

Indy Rissema, Bezwaartegenverkeersboetes.nl 

Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken bij het starten van een eigen onderneming? Indy Rissema startte na het afronden van zijn opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool vrijwel direct een eigen onderneming en kan je daar alles over vertellen. Indy neemt je mee in het proces dat hij heeft bewandeld om tot een succesvol businessmodel te komen. Hij behandelt ook de fouten die hij daarbij heeft gemaakt en wat hij daarvan heeft geleerd. Heb je zelf de ambitie om te ondernemen of wil je eens kijken of ondernemerschap iets voor je is, dan mag je deze masterclass absoluut niet missen. Na deze masterclass weet je in ieder geval wat het geheim is van een succesvolle juridische business anno 2020 en hoe je met beperkte middelen zelf een juridische business kunt starten.

Let op! Alléén ronde 1

Ronde: 1
Ruimte: Dexter 17
Aantal plaatsen: 25

3. Ondermijning en veiligheid

Ron van Gijn en Alain de Ru, Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Als senior beleidsmedewerker en juridisch beleidsmedewerker Openbare orde & Veiligheid lopen resp. Ron van Gijn en Alain de Ru dagelijks tegen de problematiek van ondermijnende criminaliteit aan. Hoe pakken zij dit aan binnen het team Integrale veiligheid bij de gemeente ’s-Hertogenbosch binnen het spanningsveld op juridisch vlak en acute veiligheid van burgers.    

Ronde: 1+ 2
Ruimte: Dexter 24
Aantal plaatsen: 25

4. Hennep

Esther Jansen, Politie Oost-Brabant

"Zo erg is het toch allemaal niet? Het zijn maar plantjes. De overheid gaat zelf wiet telen en 5 plantjes mag toch?"
Zomaar een paar veelgehoorde kreten als het om hennep gaat. Laat je informeren over de gevaren en risico’s van hennepkwekerijen en over de regelgeving rondom hennep. Hennep is een groot probleem in Nederland waar we onze ogen niet voor mogen sluiten.


Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 25
Aantal plaatsen: 25

5. Euthanasie: wet en praktijk

mw. drs. C.T.A.M. (Corinne) van Rossum + mw. mr. R.P.M. (Rosemary) van der Avort-Lier MHA Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch 

Doden op verzoek is strafbaar in Nederland. Dit staat er in artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht: ‘Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie’.  Sinds 2002 is euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland onder voorwaarden (de zorgvuldigheidseisen) toegestaan. Dit is vastgelegd in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (2002), vaak kort genoemd: Euthanasiewet. 

Komt Euthanasie vaak voor? Wat zijn de zorgvuldigheidseisen? Zijn er veel patiënten die erom vragen? Hoe gaat dit in de praktijk van alle dag? In deze Masterclass bespreken twee mensen uit de praktijk, een ziekenhuisjurist en een oncoloog hoe in het JBZ wordt gewerkt met euthanasie. Hoe medisch specialisten en patiënten hier tegenaan kijken. 


Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 28
Aantal plaatsen: 25

6. Technologie in de sport: vloek of zegen?

Steven Vos, lector 'Move to be' Fontys Sporthogeschool + Colette Cuijpers, lector Recht en Digitale technologie Juridische Hogeschool Avans & Fontys  

De technologische ontwikkelingen in de topsport gaan snel en vinden steeds vaker hun weg naar de recreatieve gebruiker. Is dat een positieve ontwikkeling of moeten we hierop extra alert zijn? 
Sportapps, activity trackers, klapschaatsen, virtuele interactieve fietstrainers, de VAR, e-bikes, geavanceerde meetapparatuur, (mechanische) doping en de zuurstoftent. Dit zijn voorbeelden van innovaties die invloed hebben op de sportprestaties en sportbeleving van mensen.Techniek helpt ons onszelf te verbeteren en informatie te verzamelen over sportgedrag en vitaliteit. Maar hoe ver gaan we daarin? Waar liggen de grenzen van het aanvaardbare? En wat gebeurt er met de data die technologische producten over ons verzamelen? Mag dat zomaar?
Steven Vos (lector Move to Be) en Colette Cuijpers (lector Recht en Digitale Technologie) zullen in dit openbaar college ieder vanuit hun eigen invalshoek ingaan op dit onderwerp.

Let op, alléén ronde 1!


Ronde: 1  
Ruimte: Limousin 3
Aantal plaatsen: 50 

7. Geheime camerabewaking op de werkvloer

John Lousberg, docent Juridische Hogeschool Avans & Fontys

We schrijven het jaar 2009: we bevinden ons in een supermarkt in Barcelona. De bedrijfsleiding van de supermarkt bemerkt dat er onregelmatigheden zijn tussen het voorraadbeheer en de inkomsten uit de verkoop. Het gaat om aanzienlijke bedragen. De leiding vermoedt dat er sprake is van diefstallen. Hoe kun je dat controleren?
Door geheime camera’s op te hangen en te richten op de kassa’s. Het resultaat van de videobeelden is dat vijf werknemers diefstallen blijken te  plegen. Zij worden ontslagen. De werknemers vechten hun ontslag aan en stellen dat zij in hun privacy geschonden zijn.
Onlangs heeft de Grote Kamer van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak gedaan in deze zaak, genaamd naar een van de werknemers, mevrouw Lopez Ribalda.

  • Vindt het EHRM dat er spake is van een ongerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ex artikel 8 EVRM?
  • En wat heeft deze uitspraken voor gevolgen voor ons Nederlandse Recht?

In deze masterclass krijg je een antwoord op deze vragen!

Let op: alléén ronde 2!


Ronde: 2  
Ruimte: Limousin 3
Aantal plaatsen: 50 

8. De rol van de hbo-jurist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Janine Janssen, lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties Avans Hogeschool + Lian Smits, bestuurder Sterk Huis

De hbo-jurist wordt opgeleid voor een belangrijke taak: namelijk die van tolk-vertaler. Wij zien de hbo-jurist namelijk als een professional die in staat is om niet-juridisch geschoolde professionals de weg te wijzen in de wereld van het recht. Het recht is zo alomvattend en raakt zoveel facetten van het professionele bestaan, dat niet-juristen zich vaak overvraagd voelen. Denk maar eens aan alle ontwikkelingen op het gebied van privacy.

Maar gelukkig is er de hbo-jurist! In deze workshop staan wij stil bij de vraag wat de hbo-jurist kan betekenen rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Lian Smits is bestuurder van Sterk Huis, een grote landelijk opererende organisatie op het gebied van hulpverlening bij problemen in gezinsverband en Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans. Bij dit lectoraat zijn verschillende hbo-juristen afgestudeerd op projecten bij Sterk Huis. Op basis van hun ervaring leggen zij uit voor welke juridische vraagstukken professionals zich geplaatst zien en wat voor soort juridische ondersteuning er in de praktijk nodig is om professionals te helpen huiselijk geweld en kindermishandeling goed aan te kunnen pakken. Wie weet is een baan als juridische tolk-vertaler bij de aanpak van dit geweld ook wat voor jou!


Ronde: 1 + 2 
Ruimte: Dexter 21 
Aantal plaatsen: 25 

9. De nieuwe functie Customer Due Diligence-analist

Stijn de Bruijn, manager CDD + Marco Brabers, CDD-analist/jurist Rabobank

Due diligence betekent ‘gepaste zorgvuldigheid’. Voor Rabobank is dat een belangrijk uitgangspunt voor integer bankieren. Daarom willen we weten wie onze klanten zijn. Want alleen als we onze klanten goed kennen, kunnen we hen helpen om hun ambities waar te maken. Of ingrijpen als blijkt dat onze bank wordt misbruikt voor witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Dat zijn we niet alleen aan ons zelf en onze klanten verplicht, maar ook aan de samenleving. Kijk wat wij doen om ons financiële stelsel te borgen. En hoe jij daar je steentje aan kunt bijdragen.


Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 13 
Aantal plaatsen: 25 

10. LinkedInworkshop

Elton Backx, LinkedIn- en social sellingexpert

Met 7,8 miljoen professionals alleen al in Nederland en ruim 800.000 vacatures is LinkedIn hèt platform om gevonden te worden door dé vacature voor jou. In deze workshop leer je hoe jij een aantrekkelijk profiel maakt op Linkedin, hoe je de juiste recruiter voor jou kunt benaderen en hoe je zakelijk kunt Tinderen. 


Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 18 
Aantal plaatsen: 25 

11. Mogelijkheden voor schuldeisers in en buiten faillissement

Daan Schalken curator/advocaat en Tom Oerlemans advocaat, BG. Legal ’s-Hertogenbosch

Als een ondernemer failliet gaat, dan staan gewone schuldeisers vaak met lege handen. Maar is dat wel zo?

  • Zijn er geen mogelijkheden voor schuldeisers om toch [gedeeltelijk] betaald te krijgen of op andere wijze hun schade te beperken?

  • Welke juridische mogelijkheden zijn er ?

  • En hoe gaat de curator hiermee om? en hoe gaat de curator hiermee om?

Tijdens deze masterclass geven Daan Schalken en Tom Oerlemans van BG.Legal een kijkje in de keuken van de curator. Daarbij wordt ingegaan op de gang van zaken binnen een faillissement en gaan zij in op de mogelijkheden van schuldeisers en hun adviseurs in en rond een faillissement.  

Daan Schalken is advocaat en curator bij BG.Legal en begeleidt bedrijven in (financiële) moeilijkheden, adviseert bestuurders bij diverse kwesties en dient regelmatig als klankbord voor het management van grotere organisaties. Daan is door de jaren heen vaak benoemd als curator in verschillende faillissementen, waaronder het recente faillissement van Bossche modekoning Addy van den Krommenacker. Ook faillissementen als het automobielconcern HDMG in Eindhoven en dealerbedrijf Lathouwers In Den Bosch,  retailketens Edgar Vos en Bovendeert Schoenen alsmede electronicaketen De Harense Smid zijn door de rechtbank aan hem toebedeeld. Daan tracht in overleg het beste te bereiken voor de cliënt. Indien het probleem niet op een minnelijke wijze kan worden opgelost, zal hij echter met liefde zijn toga aantrekken.

Tom Oerlemans vervolgde na zijn opleiding aan de Juridische Hogeschool zijn studie aan Tilburg University, waar hij in 2019 cum laude afstudeerde in het ondernemingsrecht.  Gedurende zijn universitaire studie richtte hij zich op het insolventierecht en het privacyrecht. Deze rechtsgebieden vormden ook de kern van zijn werkzaamheden aan de Juridische Hogeschool, waar hij tijdens zijn studie aan de universiteit twee jaar werkzaam is geweest. Sinds 2019 is Tom verbonden aan BG.legal, waar hij zich bezighoudt met het ondernemingsrecht, insolventierecht en privacyrecht.

Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 23 
Aantal plaatsen: 25 

12. De overgang van de Wet BOPZ naar de Wzd en de Wvggz

Kimberly Vermeulen, Openbaar Ministerie Den Haag

Binnen het OM is Kimberly gepositioneerd in het landelijke implementatieteam 'wetgeving verplichte zorg' vanuit het Parket Generaal. Dit team maakt het OM klaar voor de komst van de nieuwe wetten rondom verplichte zorg: Wet Verplichte ggz, Wet zorg en dwang en de Wet forenische zorg. Kimberly is beleidsadviseur én inhoudelijk jurist en geeft aan waar huidige processen moeten worden aangepast om in 2020 compliant te kunnen zijn aan de nieuwe wetgeving. Haar analyses hierop vanuit de inhoud/businesskant vormen een basis voor verdere interne implementatie, ICT-aanpassingen, interne opleidingen en instructies. Tijdens deze masterclass deelt Kimberly best practices, successen en complicaties die zij tegenkwam tijdens de implementatie in de verschillende beleidsmatige afstemmingen met ketenpartners bij de totstandkoming van ketenafspraken en producten.

Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 26 
Aantal plaatsen: 25 

13. Heijmans ONE: een klein huis met grote impact

Leendert de Bruin en Niels Struijcken, Heijmans Infra

We zien iets over het hoofd! Gebeurt ons allemaal. Buiten proporties denken of ergens een schakel missen. Dat terwijl oplossingen soms zo voor de hand liggen. Eenvoudig, haalbaar en betaalbaar. Met deze uitgangspunten en een sobere eisenpakket brengt Heijmans sinds een paar jaar een nieuw woonconcept op de markt: de Heijmans ONE. Dit bijzondere tiny house biedt kansen voor de vraag naar kwalitatieve en betaalbare (huur)huisvesting, maar verhelpt daarmee ook een maatschappelijk probleem.

Hoe is Heijmans ONE tot stand gekomen, welke juridische vraagstukken worden er getackeld en wat zijn de juridische uitdagingen in de toekomst voor dit vernieuwende woonconcept?

Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 22 
Aantal plaatsen: 25 

14. Het juridisch geweten van het Nederlandse topvoetbal: een kijkje in de keuken van de FBO

Serge Rossmeisl, directeur FBO (Federatie van Betaald voetbal Organisaties)

De FBO is de werkgeversorganisatie die de juridische en sociaal-economische belangen van de clubs uit de Ere- en Eerste Divisie behartigt. De FBO werkt nauw samen met de KNVB, de Coöperatie Eerste Divisie (CED) en de Eredivisie CV (ECV). De FBO houdt zich dagelijks enkel en alleen bezig met voetbalgerelateerde zaken en behandelt zo jaarlijks honderden juridische en HR-gerelateerde (voetbal)zaken. Daarmee heeft de FBO een deskundigheid in de voetballerij opgebouwd die geen enkele andere organisatie, advocatenkantoor of adviesbureau in huis heeft. Serge is al 17 jaar werkzaam bij de FBO; eerst als jurist en sinds 8 jaar als directeur-bestuurder van de FBO.

Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 27 
Aantal plaatsen: 25 

15. Ben jij Omgevingswetproof?

Wim Tijssen, Gemeente Tilburg

Hoog over heeft de Omgevingswet als doelstelling om de verantwoordelijkheid van de overheid voor de fysieke leefomgeving te (gaan) delen met de samenleving. Concreet wordt deze discussie gevoerd over de 10(0)-tallen regels die de overheid heeft gesteld over de fysieke leefomgeving: van welstand, cultureel erfgoed tot het kappen van bomen enz. Moeten deze regels (nog) gesteld worden of kunnen de regels naar de prullenbak worden verwezen en wordt het daarmee een verantwoordelijkheid van de samenleving?

In deze workshop wordt een werkwijze aangereikt waardoor deze regeldiscussie op een systematische wijze kan worden gevoerd.

Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 16 
Aantal plaatsen: 25 

16. Alles wat je altijd al wilde weten over het Intellectuele Eigendomsrecht

Floor Stijns, AOMB Intelectual Property

Wat is eigenlijk een merk? Wanneer is het octrooirecht van toepassing? Wanneer is er sprake van inbreuk? Wat is het verschil tussen een octrooi en patent? Bestaat er wereldwijde bescherming? Herken jij de copycats op vakantie / in de supermarkt? Op al deze vragen krijg je van Floor Stijns, trainee trademark attorney/merkengemachtigde in opleiding bij AOMB het antwoord!

Ronde: 1 + 2
Voor wie:  
Ruimte: Dexter 15 
Aantal plaatsen: 25 

17. Juridische kaders binnen de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Vught

Adrijana Simic, P.I. Vught

Hoe is de interne rechtspositie van gedetineerden geregeld? Wordt deze rechtspositie anders als een gedetineerde psychotisch is? In hoeverre mag er dwang ten aanzien van gedetineerden worden ingezet (vb. dwangmedicatie of fixatie)?Hoe verhoudt de penitentiaire wetgeving zich tot het gezondheidsrecht? Welke informatie mag door de professionals van de PI Vught gedeeld worden met de buitenwereld? Hoe ver strekt de eindverantwoordelijkheid van de minister en de PI Vught na iemands vrijlating?

Deze vragen en nog meer zullen behandeld worden om jullie een indruk te geven welke juridische kaders aanwezig zijn binnen de PI en welke rol de jurist erin kan vervullen.


Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 15 
Aantal plaatsen: 25 

18. Effectief schrijven in de juridische praktijk

Joost Swanborn, Taaldokter.nl

Pleitnota's, beschikkingen, bezwaarschriften, contracten en voorwaarden: bijna elke juridische actie vindt uiteindelijk zijn weerslag in een tekst. Daarbij wordt steeds harder geroepen om klare taal, begrijpelijke beslissingen, leesbare 'kleine lettertjes' en heldere argumentatie. Dat vraagt veel van de (aankomende) juridische professional: inhoudelijke kennis, én het vermogen om die effectief weer te geven voor een opdrachtgever of cliënt. Dat kun je leren.
Effectief schrijven in de juridische praktijk helpt daarbij, met richtlijnen, voorbeelden, tips en oefeningen.

Neerlandicus Joost R. Swanborn is eigenaar van Taaldokter.nl op: bureau voor tekst, training en advies. Voor overheid, onderwijs en wetenschap, de culturele sector en het bedrijfsleven. Hij schrijft en redigeert, verzorgt trainingen en presentaties, en publiceert over taal. In het verleden was hij onder meer docent taalbeheersing en communicatie bij HBO-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 14 
Aantal plaatsen: 25 

19. Digitale toepassingen in de rechtspraktijk

Rob van der Plassche, Berkeley Bridge

Het juridische werkveld is sterk in verandering en ICT neemt daar een steeds grotere rol in. In deze workshop wordt een aantal voorbeelden gegeven hoe automatisering de juridische praktijk verder kan helpen. En de mogelijke impact die dat heeft op het werkproces. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden worden dilemma’s gedeeld waar overheden tegenaan lopen.

Let op! Alléén ronde 2

Ronde: 2
Ruimte: Dexter 17 
Aantal plaatsen: 25 

20. Grondrechten in het veiligheidsdomein

Nathan Gradissen, Hekkelman advocaten N.V.

Grondrechten zijn onlosmakelijk verbonden met de democratische rechtstaat. Een belangrijke functie van grondrechten is het bieden van rechtsbescherming tegen een willekeurig optredende overheid. In de afgelopen twintig jaar is er in Nederland echter een veiligheidscultuur ontstaan, waarbij grondrechten steeds vaker en makkelijker worden beperkt. Nathan Gradissen, advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V., vertelt over de lastige belangenafwegingen die hij heeft moeten maken in de tijd dat hij werkzaam was in het veiligheidsdomein. Daarbij legt hij een aantal veiligheidsvraagstukken en stellingen voor.

Ronde: 1 + 2
Ruimte: Dexter 19 
Aantal plaatsen: 5