Afstudeerprijs


De Juridische Hogeschool reikt jaarlijks de Juridische Hogeschool-afstudeerprijs uit. Een deskundige jury beoordeelt welke student de beste van de genomineerde afstudeeropdrachten heeft gemaakt. Het gaat daarbij om afstudeeropdrachten uit het voorafgaande kalenderjaar.

Met de uitreiking van de afstudeerprijs stimuleert de Juridische Hogeschool studenten om te excelleren op het terrein van het recht. Aan de Juridische Hogeschool-afstudeerprijs is een bedrag van €1.000,- verbonden.
De jury bestaat uit drie deskundigen uit het juridische werkveld: 

 • mw. L.M.A. Hanssen, Procescoördinator Communicatie en Dienstverlenen
  Programma Brexit, Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor
 • mw. mr. R. Heerkens, senior juridisch medewerker Familie- en Jeugdrecht bij de Rechtspraak en alumnus Juridische Hogeschool
 • de heer mr. C. Brouwers, Advocasus (vz)

Beoordeling

De jury kiest uit de genomineerden een winnaar en stelt een juryrapport samen. Daarin motiveert de jury haar keuze aan de hand van beoordelingscriteria. Criteria die bij de beoordeling van de afstudeeropdrachten een rol spelen, zijn:

 • relevantie voor het juridische werkveld in het algemeen en/of de afstudeerorganisatie in het bijzonder
 • creativiteit
 • authenticiteit
 • juridische diepgang
 • verantwoord gebruik van bronnen en methoden
 • kwaliteit van de analyse van het relevante rechtsgebied
 • kwaliteit van de analyse van de relevante praktijk
 • overtuigingskracht van de gebruikte argumentatie
 • consistentie van het betoog
 • het vermogen van de student om helder en bondig te formuleren in correct Nederlands