De major is de kern van de opleiding en vormt het basisprogramma. De major leidt je breed op voor jouw toekomstige beroep als jurist. De minors bieden een keuzeprogramma. Je kunt kiezen voor een verbredende minor of voor een verdiepende juridische minor. Ook minors buiten de Juridische Hogeschool en in het buitenland zijn mogelijk. Met een minor geef je je studie een eigen gezicht. Je kunt je beroepsperspectieven ermee verbreden of jezelf juist specialiseren.

Bij de Juridische Hogeschool kun je kiezen uit vier juridische minors:

  • Minor juridisch advies
  • Minor rechtspraak
  • Minor recht & veiligheid
  • Minor bedrijfsjurist

Ben je geen HBO-Rechtenstudent?
Dan kun je bij de Juridische Hogeschool de minor recht volgen. Deze minor is bedoeld voor studenten met een major anders dan HBO-Rechten.